Canon RC-V100 Specifikationer

DESIGNSPECIFIKATION

Modell

Kabelbaserad fjärrkontroll

Spänning

DC 5,0 V – 6,0 V

Strömkälla

Via kameran

Strömförbrukning

0,25 W (max)

Tillgängliga anslutningar

Fjärr A-kontakt (stereominiuttag 3,5 mm). USB-anslutning (mini-B för service och uppdatering)

Kabellängd

5 m

Maximala mått (B x H x D)

89 x 224 x 65 mm (3,5 x 8,8 x 2,6 tum)

Vikt

Cirka 630 g

Drifttemperaturområde

0 °C till +40 °C (32 °F till 104 °F)

KONTROLLINSTÄLLNINGAR*

Kamera

På/Av

Inspelningsfunktion

Start/Stopp

Snabbkontroll

När kameran är i MEDIA-läge

Färgfält

På/Av när BARS är valt

På skärmen

Välj

Avbryt

Välj

Meny

Öppna kamerameny

SET-knappar uppåt/nedåt/vänster och höger

Menykontroll

ACTIVE-knappar

Förhindrar oavsiktlig aktivering, beroende på läge

Tilldelningsknapp (1 - 4)

Ställ in/välj egna funktioner från kameran

Välj/hantera ND-filter

C300/C300PL/C500/C500PL

KNEE

Auto Knee/Knee Point/Knee slope

Black Gamma-nivå

Inställning

Vitbalans (WB)

AUTO/WB A, WB B/WB Set/WB, förinställning

Master Black

Inställning

Skärpenivå

Inställning

Fokusering

Justering av AF-val/manuell fokusering

Zoom

Zoomhantering

Bländare

Justering av automatisk/manuell bländare

Master pedestal

Inställning

Slutare

Justering av slutarval/slutartid

ISO/Gain

Auto Gain-val/manuell gain/ISO-val

Anpassade bildinställningar

Välj

Kameror som stöds

Se tekniska data för den enskilda kameran¹

Friskrivning

* Tillgängliga funktioner varierar beroende på kameramodell och inställningar

Fotnot

¹ Kamerans firmware kan behöva uppdateras