För företag

Scanningslösningar för finans-/försäkringssektorn

Behovet av att öka säkerheten i den framväxande digitala världen har aldrig varit större. Till och med system som förmodats vara säkra har utsatts för attacker den senaste tiden, och de PR-mässiga och ekonomiska följderna av sådana hot är betydande. Canons scanningslösningar hjälper dig att ta dig an de här utmaningarna, samtidigt som du effektiviserar din verksamhet.

Nästa steg

Be mer konkurrenskraftig.

Genom att scanna formulär för försäkringskrav eller fakturor direkt till kontorsprogram kan företagsarbetsflöden förbättras – vilket höjer både effektiviteten och produktiviteten.

Minska risken.

Skydda dig mot försäkringsbedrägeri eller oavsiktliga säkerhetsluckor. Elektroniska register är enklare att hantera och behålla säker åtkomst till – det hjälper dig att skydda dig mot bedrägeri och säkerhetsluckor.

Uppfyll kraven.

Med ett ökande antal komplexa regleringar kan Canons scannrar säkerställa att du uppfyller kraven genom att scanna i det godkända PDF/A-formatet.

Minska din miljöpåverkan.

Uppfyll ekonomiska mål och CSR- mål. Den miljöpåverkan som dina papperskopior orsakar kan minskas genom att elektroniskt scanna och arkivera kravformulär, certifieringar, ansökningsformulär, fakturor osv.