För företag

Scanningslösningar för juridikområdet

Dagens juristfirmor drivs i en allt mer konkurrensinriktad miljö. Klienter kräver en högre servicenivå och större säkerhetsgarantier samtidigt som regleringarna ökar. Canons lösningar för bordsscanning hjälper till att ta itu med de här frågorna på ett effektivt sätt.

Nästa steg

Öka konkurrenskraften.

Scanna juridiska dokument elektroniskt, med till exempel DR-C225, och öka den dagliga effektiviteten och den framtida lönsamheten. Värdefullt arkiveringsutrymme kan frigöras och tack vare sökbara PDF-filer kan scannade dokument hämtas omedelbart om de behövs i framtiden.

Minska risken.

YDina scannade dokument kan krypteras och skickas till klienter via PDF/ A för effektiv och säker kundrelationshantering. Och med Canons eCopy PDF Pro kan filer enkelt redigeras och kommenteras efter behov.

Säkerställ kompatibilitet.

PDF/A-formatet som kan användas med Canons scannrar är nu erkänt inom juridikområdet som en godkänd standard för arkivering och livscykelhantering. I vissa länder måste känsliga dokument skickas till domstolarna elektroniskt – DR-C225 hjälper dig att uppfylla det här kravet.