Att tänka på

Meddelande om nätverkssäkerhet för att förhindra tredje part från obehörig åtkomst till dina nätverkskameror

Gäller: Alla kameramodeller

För att förhindra tredje part från att oavsiktligt komma åt dina nätverkskameror, observera att:

  • Vi rekommenderar starkt att ändra det initiala administratörslösenordet samt även att ändra lösenordet med jämna mellanrum.
  • I den ursprungliga inställningen är [Privileged Camera Control/behörighet för kamerastyrning], [Camera Control/kamerastyrning], [Video Distribution/videodistribution], [Audio Distribution/ljuddistribution] aktiverade med åtkomstbehörighet för användaren. Om du inte vill ge dessa behörigheter till gästanvändare ska du avaktivera inställningarna.

Motåtgärd för blixtnedslag

Gäller: Alla kameramodeller

  • Dessa produkter riskerar att påverkas av direkta blixtnedslag, inducerad överspänning, återgående blixtar, etc. Vi rekommenderar att överspänningsskyddet för blixtnedslag aktiveras före installationen av kamerorna för att minska risken.

Riktlinjer för byte av delar

Gäller: VB-Rxx PTZ-kameramodeller

  • Följande delar är förbrukningsvaror och täcks inte av den begränsade garantin. Dessutom är informationen om produktens livslängd som anges i [ ] referensvärden när delarnas 360° rörelse upprepas i 25+/-10°. Det varierar därför beroende på användning och miljön i vilken den installeras.
1. Stegmotor[4 miljoner rörelser*]
2. Släpring

[4 miljoner rörelser*]
*En rörelse är 360°.
  • Om du behöver byta ut delar, kontakta ditt lokala reparationscenter.
  • Lagringstiden på funktionella delar för reparation är sju år efter att produktionen har upphört.

Förebyggande åtgärd mot oklar dome

Gäller: VB-M64xVE & H65xVE fasta domekameramodeller för utomhusbruk

  • Den dome som används för dessa produkter kan över tid bli oklar (materialet blir grumligt etc.).
  • För att minska förekomsten av det här fenomenet rekommenderar vi att du använder Solkåpa (säljs separat).

Varning gällande "Klass A"-produkter och elektromagnetiska störningar (EMI)

Gäller: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • "Klass A"-produkterna är avsedda för användning i industriella eller kommersiella områden. I en hemmiljö kan dessa produkter kan orsaka radiostörningar, varvid användaren måste vidta lämpliga åtgärder.