För företag

Domekameror

I miljöer där diskretion är viktigt är våra domekameror den perfekta lösningen. Kamerorna är kompakta och estetiska och ger enastående bildkvalitet i en bred visningsvinkel – oavsett om de är vägg- eller takmonterade. De passar perfekt i både inomhus- och utomhusmiljöer.

Kompakt och diskret

Våra domekameror är designade med diskretion i fokus, med våra extra kompakta VB-S-modeller som är så små att de får plats i handen. En rad olika tillbehör för infälld montering gör att alla modeller kan installeras diskret och med bibehållen estetik i installationsmiljön.

Ease of installation

PTRZ-fjärrinstallation

Efter installationen ger verktyget för kameravinkel – som du kommer åt via datorn – fjärråtkomst till kamerans funktioner (P-T-R-Z). Det innebär att du inte behöver fundera över faktorer som fokus och kamerariktning under den fysiska installationen eftersom allt det kan göras via datorn. Det sparar tid och innebär också att färre personer behövs under installationen.

Small and discreet shape
Complete PTRZ installation

Enkel installation

Installationen är snabb och enkel med avpassade skruvhål som är branschstandard och en hålmarkeringsmall som medföljer förpackningen. En rad olika tillbehör ger möjlighet till installation i kakelbelagda tak, på en vägg eller stolpe. Strömförsörjningen kommer från elnätet eller via en Ethernet-anslutning för ännu större flexibilitet. Våra extra kompakta VB-S-modeller kan monteras av bara en person.

Boxkameror

Box Cameras

Våra boxkameror är byggda för att passa för en rad olika tillämpningar. De har bred visningsvinkel och är enkla att installera, oavsett om det gäller vägg- eller takmontering.

PTZ-kameror

PTZ Cameras

Övervaka stora områden och följ enkelt objekt med kamerans möjligheter för panorering, lutning och zoomning (PTZ). Perfekt för tillämpningar som trafikkontroll och stadsövervakning.