För företag

Minimera projektkostnader

Minimera projektkostnader_Billboard

Bred bildvinkel

Bred visningsvinkel gör det möjligt att övervaka stora områden med färre kameror. Genom att på ett optimalt sätt arrangera högkvalitativa asfäriska linser får kamerornas sensorer mer ljus, som ger både klarare, mer väldefinierade bilder och minskad traditionell fisheye-effekt.

"Ett av Canons mål för designen är att se till att våra kameror har bredast möjliga bildvinkel, så att vi kan minimera det antal kameror som behövs i ett projekt eller en installation. Det sparar inte bara installationskostnader utan även bandbredds- och lagringsbehov."

Fjärrinstallation av PTRZ i Canons fasta domekameror

När den här funktionen installeras och ansluts till ett nätverk, kan kamerans position och vinkel justeras elektroniskt med verktyget för kameravinkelinställning. Med intuitiva funktioner som panorering/tiltning, rotation, zoom och fokus kan en enda person slutföra kamerakonfigurationen fjärrstyrt, något som sparar både tid och pengar.

"PTRZ är en unik funktion i Canons fasta domekameror. Med det här verktyget kan användaren spara både tid och pengar i installationsfasen av varje projekt"

Inbyggda analyser

Intelligent analys av händelser kan hjälpa operatörerna identifiera oroväckande situationer. Upp till 15 områden kan väljas för analys via avkänning av rörelse, övergivna objekt, borttagna objekt, kamerasabotage, linjepassering och intrång. Med länkade händelser kan videoaktiverade larm kombineras logiskt och ge villkorade larmutlösare. Tillägg av volym- och skrikavkänning ger större flexibilitet och när ett larm aktiveras startar kamerorna inspelningen, överför bilder till en server på annan plats eller skickar ett e-postmeddelande.

"Alla Canon-kameror har en mängd inbyggda analysfunktioner. Det ger större flexibilitet när de installeras i många projekt med olika omfattning och komplexitet".

Intrångsavkänning

Avkänning av övergivna objekt

Rörelseavkänning

Avkänning av borttagna objekt

Avkänning obehörig användning

Linjepasseringsavkänning

Förbättrad säkerhet

Att säkra integriteten för videodata över nätverket är mycket viktigt i högsäkerhetstillämpningar. Avancerade IEEE 802.1X- och IPSec-säkerhetsprotokoll ger möjlighet att kryptera överföringar och skydda individuella paket för att upprätthålla videobildernas sekretess.

Automatisk spårning

Till skillnad från traditionella lösningar kombinerar Canons autospårning kamerans intelligenta rörelseavkänning med kamerans PTZ-styrning på ett effektivt sätt för att hålla ett spårat objekt i mitten av skärmen. Automatisk zoom håller också kvar objektet i samma storlek, oavsett åt vilket håll det rör sig. Genom att ställa in en tidsgräns och en återgång till upptäcktspositioner kan kameran nå och spåra målet praktiskt taget handsfree.

Hög hastighet, precision med kontroll

Canons avancerade PTZ-mekanismer innehåller våra senaste innovationer när det gäller motordesign och resultatet blir vår hittills mest följsamma och exakta PTZ-kamera. Med fina stegmotorer, 360⁰ kontinuerlig rotation med 450⁰/sek och automatisk vändning, kan operatörerna enkelt spåra sina objekt och övervaka händelserna allteftersom de utvecklas.

Bandbreddshantering (ADSR)

Canons ADRS-teknik (Area-specific Data Size Reduction) är ett effektivt verktyg för bandbreddshantering. Operatörerna kan definiera upp till åtta separata områden där den bästa kvaliteten finns och ADSR använder en högre kompressionsgrad för den återstående mindre viktiga omgivningen. Med den här flexibla strategin kan du hantera din bandbreddsanvändning och samtidigt fånga områden i detalj där det behövs som mest.

Inspelning på SD-kort (Onvif profil G)

Att kunna söka och hämta inspelat material från kamerornas lagringsmedier ger större flexibilitet till alla övervakningslösningar.

Överensstämmelse med ONVIF Profile G standardiserar kommunikationen, ger åtkomst till våra kompatibla VMS-lösningar och styr den här funktionen för bättre effekt.

Miljöskydd (NEMA250 Typ 4X)

Kameror för utomhusbruk och med NEMA 4X-klassning har en överlägsen miljöskyddsnivå i kustområden och frätande kemiska miljöer.

De här robusta och tåliga kamerorna fungerar även i ett utökat temperaturområde (-50 ⁰C - +55 ⁰C) och ger tillförlitlig uppstart vid så låg temperatur som -30 ⁰C.

Vädertålighet utomhus (IP66)

När skydd från väder och vind krävs ger certifierade IP66-kameror för utomhusbruk stor säkerhet mot damm och vatten. Kameran har ett lämpligt skydd, oavsett om det blir ett plötsligt skyfall eller om området spolas av en kraftig vattenstråle.

Sabotageskydd (IK10)

I enlighet med den europeiska standarden EN 62262 erbjuder IK10-klassade kameror en hög skyddsgrad mot yttre påverkan. Domeskydd i polykarbonat, objektiv som dras in och robusta ytterhöljen gör att de här kamerorna är konstruerade för att tåla angrepp.