Canon Global Services

På Canon Global Services är utskrifter vår passion. Våra Managed Print Services (MPS) är utformade för att förbättra dina företagsprocesser för att på ett effektivt sätt samla in, hantera och distribuera information, via utmärkta tjänster och innovativa tekniker som tillhandahålls globalt.

Genom ett nära samarbete erbjuder vi en flexibel metod för utskriftshantering där vi utformar och levererar den bästa lösning som uppfyller dina nuvarande och framtida behov – en lösning som ger ständig förbättring och kontroll över hela organisationen och med stöd för egna affärsmål. Vi förser dig också med en enda åtkomstpunkt för alla dina affärstjänster vilket säkerställer en smidig övergång och implementering på både global och lokal nivå.

Globala fördelar

Med Canons påvisade meriter inom MPS och förändringshantering, samt ett kraftfullt och etiskt arbetssätt, innebär ett samarbete med Canon Global Services en mängd olika fördelar, bland annat:

Komplett heltäckande hantering
Enhetlig hantering av alla dina globala utskrifter, från skrivbordsskrivare till multifunktionella skrivare, samt centrala reproavdelningar och externa utskrifter.

Effektiv implementering
Förändringar som påverkar beteende finns med som en viktig beståndsdel för att säkerställa effektiv implementering.

Utmärkt löpande hantering
Garanterade besparingar får du genom flexibel daglig utskriftshantering för att uppfylla dina affärsmål.

Grundlig förståelse för dina globala affärer
Expertrådgivning för att hjälpa dig fatta förnuftiga beslut baserade på kostnader, hållbarhet, säkerhet och effektiva processer.

Innovativ teknik
Banbrytande produkter och tjänster av enastående kvalitet för att förbättra produktiviteten och skapa innovativa arbetssätt.

Smidig skalbarhet
Lösningar utformade för att uppfylla nuvarande och framtida affärsbehov och ge verklig kostnadstransparens och bestående värde.

Säkra och hållbara lösningar
Säkerhet och hållbarhet ligger i frontlinjen för allt vi gör.

Kundberättelser

En global metod

Canon Global Services erbjuder ett flexibelt och genomskinligt arbetssätt för MPS, som ombesörjer rådgivning, design och leverans av skräddarsydda lösningar baserade på ITIL-metoden (IT Infrastructure Library) av branschstandard. Det här inbegriper fem tydliga men av varandra beroende faser:

Fas ett: Identifiering
Vi gör en MPS-granskning för att få förståelse för dina krav. Vid granskningsprocessen utvärderar vi nuvarande utskriftsenheter och utskriftsbeteenden, samlar in projektkrav och fastställer den totala ägarkostnaden för den aktuella situationen.

Fas två: Utformning
Våra erfarna konsulter använder MPS-granskningsresultaten för att utforma en utskrifts- och dokumentlösning som tillgodoser dina behov och som kan utvecklas i takt med att behoven förändras. Vi arbetar med dig för att fastställa affärsnyttan, föreslå en lösning och tydligt visa de garanterade besparingarna.

Fas tre: Övergång och implementering
Vårt team implementerar ett program för att säkerställa en smidig övergång till den nya hanteringslösningen genom att använda en definierad metod, utbildning och kommunikationer till stöd för både organisationen och slutanvändare.

Fas fyra: Support och hantering
Vi kommer att säkerställa att dina globala utskriftsenheter och arbetsflöden för dokument behåller optimal prestanda i längden, samt kommer att lägga största vikt vid att uppnå överenskomna nyckeltal och servicenivåavtal.

Fas fem: Granskning
Vi använder insamlad tjänste- och prestandainformation för att kunna leverera ständiga förbättringar och ge ditt företag stöd i takt med att behoven förändras.