no business

För företag

MPS - Managed Print Services

Vad är det som gör en effektiv utskriftsinfrastruktur?

Där du ser utskrifter, ser vi besparingar

Där du ser utskrifter, ser vi besparingar

Innovation driver på förändring

Att allt förändras konstant och med dagens teknik öppnas många nya möjligheter för förbättrade processer. I alla arbetsmiljöer kan man hitta nya sätt att arbeta som gör era processer smartare, mer produktiva och mer lönsamma.

Hur påverkar utskrifter arbetsmiljön?

Effektivitet. Produktivitet. Säkerhet. Lönsamhet. Allt undermineras av en utskriftsmiljö som är i linje med gamla sätt att göra saker, vilket leder till onödigt många isolerade enheter och maskiner, överdrivet underhåll och ineffektiva processer.


När dokumentation flyttas från att vara pappersbaserad till digital, konsolideras utskrifter i den integrerade infrastrukturen och tar då bort komplexiteten och krånglet, vilket möjliggör övervakning och styrning av processer och kostnader.

Teknik kan driva innovation, men också bli både kostsam och komplex dokumenthantering. Hur ser ni till att er utskriftsinfrastruktur tillför affärsnytta?


Där du ser utskrifter, ser vi besparingar

Att ta hand om den egna utskriftsmiljön och tillhörande processer är en dyr och tidskrävande hantering. 


Kostnaderna för dokumenthantering är vanligtvis en av de största utgifterna i ett företag, med kostnader på upp till 3% av företagens omsättning. Trots det har många företag varken tid, resurser eller kunskap för att effektivt kontrollera eller hantera sin utskriftsmiljö.

En ej hanterad utskriftsinfrastruktur är ett hot mot personalens produktivitet, säkerhet och resultat. Canon MPS hjälper dig att lösa detta utan krångel.


Genom vår utskriftstjänst MPS, Managed Print Service, får du regelbunden optimering av din utskriftsmiljö och relaterade processer som gör att du sparar pengar, ökar effektiviteten och förbättrar produktiviteten i din verksamhet.
Våra experter tar hand om allt inom utskrifter och tillhörande processer och vi förbättrar din utskriftsmiljö nu och på lång sikt, vilket gör att istället för att ägna dig åt dokumenthantering och dess utmaningar så kan du fokusera fullt på din kärnverksamhet.

MPS system - ett bättre sätt att hantera era utskrifter

Hjälper er att fokusera på det ni är bäst på

Vi kan hjälpa er att minska era utskriftsrelaterade kostnader med upp till 60% *. Och en viktig del av detta är att minimera den tid människor spenderar på "sortera papper i skrivaren". Vi hjälper er!
* Källa: Canon Customer Case Study – R&V Versicherung 


Se filmen:


Varför Canon MPS?

Tala med en MPS partner som du kan lita på

Att konsolidera din befintliga utskriftsmiljö hos en leverantör tar tid och krävs förtroende åt bägge håll. Bästa lösningarna handlar om proaktiv service management snarare än endast hårdvara. Det är där du behöver en partner som förstår dina föränderliga affärsbehov, och som kan utveckla och hantera en utskriftsinfrastruktur som speglar dem, både nu och i framtiden.

Integrera befintliga och nya maskiner i ett nätverk, och dina utskriftsfunktioner förbättras och effektiviseras. Detta gör det lättare att samarbeta och dela information, underlättar efterlevnad och konsekvens över regioner, och gör det möjligt att ha en mer hållbar strategi.


Frågor att fundera över:

  • Behöver du få mer insyn i och kontroll över utskriftsmiljön?
  • Behöver du uppnå långsiktiga besparingar så snart som möjligt?
  • Vill Du ändra utskriftsbeteenden och minska utskriftsvolymen?
  • Behöver du fokusera än mer på din kärnverksamhet?

  • Behöver Du rationalisera antalet leverantörer och antalet skrivare till en enda lösning?
  • Vill Du effektivisera dina dokumentflöden och öka produktiviteten?
  • Behöver Du förbättra säkerheten kring utskrifter?
  • Vill Du minska din miljöpåverkan?

Rätt lösning för din verksamhet!

När dokumentation flyttas från att vara pappersbaserad till digital, konsolideras utskrifter i den integrerade infrastrukturen och tar då bort komplexiteten och krånglet, vilket möjliggör övervakning och styrning av processer och kostnader.


För att företaget ska gynnas av alla fördelar som en MPS lösning utlovar ska lösningen utformas omsorgsfullt kring just dina specifika behov. Välj Canon Managed Print Services och arbeta tillsammans med våra projektteam för att utforma en skräddarsydd MPS-lösning som uppfyller dina, till och med högsta, krav.


Vårt MPS-team har gedigen erfarenhet och kunskap inom branschen och erbjuder dig en anpassad och skräddarsydd lösning för dokument- och utskriftshantering som ger dig fullständig kontroll över dina utskrifter, från utformning och implementering till fortlöpande support och hantering.


Med vår anpassade MPS-lösning kan du vara säker på att ditt företag drar nytta av högsta möjliga tillhandahållande av tjänster, teknik i världsklass och ett bestående värde till ditt företag.

10 funktioner i en modern utskriftsinfrastruktur

Ny teknik och användarkrav har ändrat tryckningens roll. Så vad bästa praxis för hanterade utskrifter och vad du behöver göra för att komma dit?


Vad gör att en utskriftsinfrastruktur är "bäst-i-klassen"?

Utskriftsmiljön förändras snabbt, med övergången från pappersbaserade till digitala dokumentation har konsekvenser för arbetskraften effektivitet, datasäkerhet och kostnader för verksamheten. 

Broschyr: Här tittar vi på tio områden där förbättringar görs.


"Utskrifternas dolda kostnader"

Undersökningar visar att en genomsnittlig organisation kan spendera så mycket som 110.000SEK per anställd varje år på utskrifter* – till och med innan du lägger till kostnaden för att använda externa utskriftstjänster.
Många organisationer är omedvetna om hur mycket utskrifter kostar eller att synliga utskriftskostnader bara representerar 20% av den totala kostnaden. Det är på grund av detta som branschexperter ofta talar om "utskrifternas dolda kostnader" Det är också på grund av detta som det är klokt att fundera över hur du bäst hanterar dessa dolda kostnader och hur du  även kan spara tid och pengar genom att låta någon annan ta hand om utskriftstjänsten och dess processer så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Utskriftskostnader

Synliga kostnader – t.ex. hårdvara, förbrukningsmaterial och service
IT support och infrastruktur – t.ex. helpdesk, utbildning och nätverk
Administration och inköp – t.ex. beställning, fakturering och leverantörshantering
Dokumentproduktion – t.ex. tid och energi för slutanvändare
Dokumenthantering – t.ex. arkivering, lagring och elektronisk inläsning

* Undersökning från ALL Associates Group, Inc 2012

Nästa stegSå här säger våra kunder

De besparingar vi har kunnat göra genom utskriftstjänsten har gett oss möjlighet att återinvestera i våra utbildningsprogram inom andra områden på universitetet.

Colchester Institute,
Storbritannien

Det har skett en betydande rationalisering i antalet skrivare. Som ett resultat av detta har utgifterna för toner minskat med hela 66%, vilket överstiger målet som var på 50%.

East Lothian Council, Skottland

Vi har vunnit så otroligt mycket på detta. Kostnaderna för utskrifterna har minskat dramatiskt, vilket har påverkat vårt resultat positivt.

Imagination, Storbritannien