Vårt arbetssätt genom MPS

Eftersom alla företag är olika är det viktigt att vi lägger tid på att lära känna ditt företag och dina IT behov för att kunna leverera hanterade utskriftstjänster.

Med Canon Managed Print Services ser vi till att du drar fördel av snabbare utskriftsprocesser, mer effektiva arbetsflöden och lägre kostnader på kortast möjlig tid genom att kombinera metoderna ITIL® och PRINCE2® i varje steg på vägen.

Femstegsmetod

Identifiering

Vi börjar med att noga undersöka din nuvarande situation och får på så sätt insyn i vad och hur ni skriver ut inom organisationen. Utifrån det kan vi utforma en lösning som undanröjer onödiga utskrifter och orosmoln och gör att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten.

Utformning

Utifrån data från identifieringsfasen utformar vi en lösning som undanröjer onödiga utskrifter och orosmoln och som möter dina behov. Under den här fasen
arbetar vi tillsammans för att se till att vi omsorgsfullt
planerar och implementerar lösningen – eftersom vi alla
vill vara säkra på att den enda påverkan på ditt företag
och din personal är en positiv påverkan.

Övergång och implementering

Här använder vi oss av vår erfarenhet och kunskap för att sköta projekthanteringen av implementering och införande av den nya lösningen och för att hjälpa till att ändra användarbeteende så att du får bästa möjliga resultat. Dessutom fortsätter vi att arbeta med dig för att se till att det består.

Support och hantering

När allt kommit igång ser vi till att allt fungerar som det ska och att det uppfyller dina nuvarande och kommande behov. En grundläggande del i vårt MPS erbjudande är hantering av utskriftsenheter som innebär att vi tar ansvar för hanteringen av utskriftsenheterna i enlighet med överenskomna nyckeltal och serviceavtal, i syfte att uppfylla målen. Du behöver inte längre hantera skrivare, registrera och rapportera mätarställningar eller slösa tid på att beställa förbrukningsmaterial. Vi tillhandahåller även en helpdesk för hantering av händelser, incidenter och problem, samt fullgör servicebegäran i de fall du behöver kontakta oss. Allt blir enklare – från inköp till redovisning.

Uppföljning

Till skillnad från vissa tjänster innehåller Canon Managed Print Services en uppföljningsfas som säkerställer att fördelarna levererats och att lösningen förblir optimerad över tid och tillgodoser de ständigt ökande behoven i ditt företag. Vi definierar en tydlig modell för kontraktet som garanterar att det framgår när, hur och med vem vi följer upp statusen för ditt MPS kontrakt samt formatet och innehållet för den här regelbundna uppföljningen.

Val av MPS partner

Managed Print Services kan innehålla många olika delar så hur väljer man rätt MPS partner? 


Få ordning på utskrifterna

Det kommer finnas delar inom era utskriftsprocesser som du är medveten om och delar som behöver närmare översyn. Med rätt partner på plats kan du känna dig tryck att alla detaljer kommer under lupp och när vi ser över era arbetsflöden. Läs mer i vår broschyr om Service Provider nedan.

Granska dina utskriftsprocesser i 360°


För att hitta lösningen behöver du veta vad som inte fungerar. Genom Canons Discovery Assessment Service djupdyker vi in i dina nuvarande utskriftsprocesser och ser vad som kan göras bättre. Ser över samtliga processer - även de dolda - ser vad som påverkar er effektivitet och era kostnader och tar fram förslag till förbättring. Läs mer i vår broschyr om Discovery Assessment Service nedan.