Fördelarna med Managed Print Services

Analoga och elektroniska dokument har fortfarande stor betydelse för dagens affärskommunikation. Men dagens dokumentproduktion är en stor utgift med en kostnad på upp till 3% av intäkterna.

Enligt undersökningar* är endast 20% av utskriftskostnaderna synliga kostnader. Om du inte är medveten om dina verkliga kostnader inom detta område, eller om du saknar resurser eller expertis för att hantera dem, kan Canons Managed Print Services (MPS) hjälpa dig.

*All Associates Group, Inc 2012

Pappersdokument och elektroniska dokument har fortfarande stor betydelse för dagens affärskommunikation. Men dagens dokumentproduktion är en stor utgift med en kostnad på upp till 3 % av intäkterna.

Enligt undersökningar* är endast 20% av utskriftskostnaderna synliga kostnader. Om du inte är medveten om dina totala kostnader inom detta område, eller om du saknar resurser eller expertis för att hantera dem, kan Canons Managed Print Services (MPS) hjälpa dig.

*All Associates Group, Inc 2012

Kostnadskontroll

Genom Canons MPS lösning arbetar vi tillsammans med dig för att förstå vad du betalar för utskrifter och vart pengarna går. Informationen kan sedan användas för att utforma en utskriftslösning som leder till minskade kostnader och ökad effektivitet. Faktum är att Canons MPS lösning redan har hjälpt kunder att minska utskriftsrelaterade kostnader med upp till 60%. Med regelbundna uppföljningar säkerställer vi att du uppnår din avkastning och att du uppfyller dina mål nu och på lång sikt.

Öka produktiviteten

När någon annan hanterar dina utskriftstjänster åt dig kan personalen få mer tid över så att de kan fokusera på affärskritiska aktiviteter. Med Canons MPS lösning säkerställs även att enheter används optimalt och kan ge förbättringar i affärsprocesser som ökar produktiviteten i hela företaget.

Öka säkerheten

Eftersom brist i säkerheten kan skada ditt varumärke och resultera i höga böter innebär det skydd som ger utdelning i längden. Canons MPS analys ger möjligheter till förbättringar av utskriftsäkerheten i din infrastruktur. Vi kan sedan göra förbättringar så att du kan undanhålla information från personer som inte har behörighet till den och uppnå efterlevnad av lagar och regler.

Förbättra hållbarheten

Genom att rationalisera utskriftsinfrastrukturen och hjälpa dig ändra och kontrollera utskriftsbeteendet hjälper Canons MPS lösning dig att minska onödiga utskrifter och minska enheternas energi- och pappersförbrukning. Med våra regelbundna uppföljningar för att utvärdera miljöpåverkan och genom vår senaste Canon teknologi, hjälper vi dig dessutom med att minska ditt koldioxidutsläpp i längden.