Minska kostnaderna och öka säkerheten

Där du ser utskrifter ser vi ökad dokumentsäkerhet.


I dagens snabbföränderliga affärsvärld blir det allt viktigare för företag att skära ned på kostnader och att effektivisera helpdesk, samtidigt som IT-strukturen måste skyddas från risker.

Men även om många företag inser vilken viktig del utskriftsfunktionen är i den integrerade IT-strukturen, är det få som inser hur mycket den kostar – såväl ekonomiskt som i personal.

Med hjälp av Canon kunde R&V, ett av Tysklands äldsta och största försäkringsbolag, få en lösning på detta. Genom att anamma en innovativ förändring av sin utskriftsinfrastruktur har de nu kunnat öka produktiviteten, höjt säkerheten avsevärt samt minskat utskriftskostnaderna med över 50%.

Allt handlar inte bara om säkerhet och att spara pengar

Med Canon Managed Print Services kan du öka produktiviteten, förändra utskriftsbeteenden och dessutom minska miljöpåverkan.

Kundernas utmaningar