För företag

Outsourcing och rådgivning

Canon Business Services

Canon Business Services har över 500 kunder och 3 000 anställda i 18 länder i EMEA och är Canons specialistgren inom outsourcing och rådgivning. Vi tillhandahåller tjänster för att förbättra användningen av informations- och dokumenthantering i företaget, oavsett om dokumenten är pappersbaserade eller digitala, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och introducera nya arbetssätt.

Canon Business Services har som mål att bygga långsiktiga relationer och strävar efter kontinuerlig innovation och tillväxt. Till vår hjälp använder vi marknadsledande teknik och vårt innovationsprogram som investerar i framtidens kommunikation och bildhantering.

Varför outsourcing?

Många av våra kunder upplever att outsourcing har hjälpt dem att:

  • Omvandla affärsprocesserna så att de blir mer effektiva
  • Förbättra regelefterlevnaden inom olika branscher
  • Förkorta tiden till marknaden och förbättra kundkommunikation och kundengagemang
  • Avsevärt minska kostnaderna för informations- och dokumentintensiva processer

Vårt tjänsteutbud ger förbättringar inom:

Din kund

Skapa ett nytt slags engagemang för befintliga och potentiella kunder och generera ökade intäkter och vinster till företaget.

Din verksamhet

Omvandla dina informations- och dokumenthanteringsprocesser för att arbeta effektivare och med större överensstämmelse än tidigare.

Dina medarbetare

Gör det möjligt för dina medarbetare att hantera information och data på ett mobilt sätt för att främja samarbete mellan olika platser och processer.