För företag

Ladda ner: Omvandla verksamheten

Utmaningen med att anpassa sig digitalt

Nästa steg

Vi har identifierat fyra megatrender som vi tror kommer att förändra hur dokument och information hanteras i organisationer.

Dessa påverkar hur organisationer hanterar information, vilket beskrivs i denna rapport. Vi diskuterar megatrendernas inflytande på företagens omvandlingsprogram och hur det påverkar hur organisationer bearbetar data idag och i framtiden, samt vilka effekter det har på både företaget och kunden. Rapporten ger också perspektiv på de praktiska överväganden som behöver göras för att utveckla en strategi för digitala processer och de steg som krävs för att säkerställa att organisationer lyckas navigera den digitala omvandlingen för att få den digitala verksamheten att fungera optimalt inom de närmaste 2-3 åren.

Hämtningsbara filer:
•    Infographic: att möta de utmaningar informationsbaserad omvandling innebär
•    Infographic: framtidssäkra kundinformationshantering
•    Fullständig rapport: omvandla verksamheten – utmaningen med den digitala omvandlingen