För företag

Din verksamhet

Tjänster inom outsourcing och rådgivning

Effektiva affärsprocesser

Outsourcingtjänster för affärsprocesser

Hantera och optimera dina affärsprocesser

Tjänster för digitala processer

Total kostnadskontroll och optimering för dina affärsprocesser

Arbeta betydligt snabbare och minska risken för fel med digitala dokumentarbetsflöden

Våra konsulter har stor kunskap om din marknad och dina kunder och kan se hur ditt företag fungerar på processnivå. Canon Business Services har erfarenhet av många olika branscher och kunskap om den senaste dokumentprocesstekniken och bildtekniken. Vi kan hjälpa dig att förändra metoderna för informations- och dokumenthantering.

Vi tar över, optimerar, driver och slutligen omvandlar ditt företag med ett utbud av tjänster som sträcker sig från ett grundläggande tryck- och postrum till att hjälpa dig att leverera direktmarknadsföringskampanjer och lägga ut viktiga digitala processer och dokumentprocesser på oss.

Omvandla dokumentprocesser – fysiska och digitala

Befintliga informations- och dokumentprocesser kan ofta vara manuella och personalintensiva. Canon Business Services ger dig ett nytt arbetssätt som bygger på en effektiv driftmodell, vars mål är att förbättra utmatningsnivån. Vi optimerar och omvandlar dina processer så att du inte behöver oroa dig för dina dokument längre – varken fysiska eller digitala.

Företagsdata, information och dokument är viktiga när finansiella och strategiska beslut ska fattas. De är viktiga tillgångar som spelar en avgörande roll för den dagliga driften av ett företag. Men med många olika system och ofta manuella processer för att konvertera filer till rätt format kan det vara utmanande att hänga med på marknaden. Med den senaste kunskapen inom marknadsföring och beprövad teknik och expertis kan Canon hjälpa dig att arbeta effektivare och minska risken för fel med digitala tjänster, som t.ex. digitalreklam, e-fakturering och digitala postrum.