För företag

Dina medarbetare

Tjänster inom outsourcing och rådgivning

Optimera dagliga arbetsprocesser

Digitala arbetsplatstjänster

Tids-, plats- och enhetsoberoende åtkomst och tillgänglighet för dokumenthantering

Integrerade dokumenttjänster

Ta över och hantera driften av dokumenthanteringsfunktioner/-avdelningar

Gör dina dokument lika flexibla som dina anställda

Dina anställda har aldrig haft så många alternativ för hantering av information och data som nu. Den digitala tekniken har ökat vilket innebär en påtaglig förändring i hur människor arbetar i dag. Dina anställda ställer allt högre krav på mobila arbetsverktyg allt eftersom deras behov av att kunna samarbeta på flera platser och i flera processer ökar, liksom branschkraven.

Det innebär att det kan vara en utmaning att hålla information och dokument åtkomlig, anpassningsbar och säker på en och samma gång. Hur kan du få en rörlig drift och uppmuntra till samarbete mellan team och avdelningar som ska vara tids- och platsoberoende?

Genom att lägga ut dina kontorsbaserade tjänster på oss kan du överföra tillhörande personal till Canon Business Services där de möter tusentals experter inom dokumenthantering på Canon EMEA. Tillsammans tar de med de bästa rutinerna till din organisation och förbättrar din dagliga arbetsmiljö på processnivå.

Med våra moln och mobila dokumenttjänster säkerställer vi att rörliga arbetsrutiner och dagligt samarbete är så snabba och flexibla som du vill att de ska vara.