Colchester Institute återinvesterar pengar som sparats in genom Canons Managed Print Services i undervisning och inlärning

Colchester Institute är en av de största yrkeshögskolorna i East Anglia i Storbritannien, som ger vidareutbildning och högre utbildning åt över 12 000 studenter på tio olika platser. I jakten på att minska sina utgifter identifierade högskolan den icke-hanterade utskriftsinfrastrukturen, med flera olika leverantörer och utan policy eller ledning, som ett tydligt mål för närmare undersökningar och möjliga besparingar. Efter en granskning av högskolans utskriftsmiljö samarbetade Canon och Colchester Institute med att ta fram en Managed Print Services-lösning som inte bara minskade pappersförbrukningen och handläggningstiderna utan även förbättrade användarupplevelsen betydligt för studenterna och andra användare. Den viktigaste effekten blev att högskolan sparade 100 000 GBP de första arton månaderna efter att lösningen implementerades, pengar som återinvesteras i utbildningen inom högskolans andra områden.

colchester-image1

"Vi gillade verkligen både Managed Print Services-metoden som Canon rekommenderade och proffsigheten hos det föreslagna Canon-projektteamet samt hur nära samarbete det skulle ha med vårt eget projektteam."

Gary Horne, Vice Principle, Finance & Operations