Online Reprographics samarbetar med Canon för att skapa en färggrann framtid

online-repro-logo

Online Reprographics berättelse kan hittills definieras med två ord: framförhållning och mod. Efter att ha brutit sig loss från ett stort reproföretag 2004 ville det ambitiösa brittiska uppstartsföretaget bli en ledare inom arkitektur, design och konstruktion.

Grundaren John Foy och hans partners hade arbetat i branschen under hela sina yrkesliv och var övertygade om att detta var en uppnåelig dröm. Baserade på två platser i London hade Online Reprographics byggt på sina erfarenheter för att samla på sig en lojal internationell kundportfölj. Under tiden har de byggt upp ett gott renommé för en snabb och effektiv tjänst som underbyggs av digital teknik och kompletteras av en intuitiv förståelse för kundernas behov.

Resultat

Ge kunderna bättre priser på fullfärgsarbeten – 25 % rabatt på föregående avgifter

Ge kunderna bättre priser på fullfärgsarbeten – 25 % rabatt på föregående avgifter

Ledtiderna minskade från dagar till minst 1,5 timmar

Ledtiderna minskade från dagar till minst 1,5 timmar

Produktionskostnaderna för färgutskrifter kapades med 75 %

Produktionskostnaderna för färgutskrifter kapades med 75 %

50 % av kunderna använder nu färg (upp från 20 % 2012)

50 % av kunderna använder nu färg (upp från 20 % 2012)

online-repro-objective

Målsättning

Att öka hastigheten, produktiviteten och mångsidigheten på CAD-färgutskriftsmarknaden.

Utmaningar

Bristande produktionskapacitet för att öka volymerna

• Konvertera klienter till CAD-färgtillämpningar

• Identifiera rätt teknik och partner för att implementera, förbättra och främja snabba högvolymsfärgtjänster

Uppdrag

Arbeta med Canon för att identifiera rätt lösning för att förbättra kapaciteten och hastigheten på högvolymfärgmarknaden

• Ta fram en ny affärsplan för färgmarknaden med support från Canon

• Få skräddarsydd demo av ny teknik med vikmaskin på Canons R&D-anläggning i Nederländerna

• Marknadsföra färgtjänster och nya snabba behandlingstider för kunder

online-repro-spare