ABC- Hero1

Cavelti blickar bortom utskrift med Canon

DWF-logo.jpg

Cavelti, ett familjeägt schweiziskt företag, har varit verksamt i tryckeribranschen under de senaste 135 åren. Nyckeln till företagets framgångar har varit dess förmåga att anamma tekniska förändringar och vidta nödvändiga åtgärder för att diversifiera sina tjänster till att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar.

Resultat

Kostnaderna för digital utskrift har sänkts med 30 %

Kostnaderna för digital utskrift har sänkts med 30 %

Snabbare, mer professionell kommunikationstjänst

Snabbare, mer professionell kommunikationstjänst

Ökning av direktreklamvolymer

Ökning av direktreklamvolymer

Expansion i tjänster över flera media

Expansion i tjänster över flera media

Cavelti-objective

Målsättning

Att hitta en partner som kan stödja utvecklingen av den digitala utskriftsavdelningen och utforska möjligheterna med nya media.

Utmaningar

• Dyr och otillräcklig digital utskriftsinfrastruktur

• Brist på leverantörssupport och uppmuntran att utöka verksamheten

Uppdrag

• Efter en 18-månaders marknadskonsultation var Caveltis slutsats att Canon var den bästa leverantör att gå vidare med

• Förutom ett skräddarsytt förslag på maskinvaru- och programvarulösningar, fick kunden också affärssupport för att utforska nya mediemarknader