FT-hero1

FT Solutions investering i digital teknik ger nya tillväxtmöjligheter

Innovation och kundfokus har varit centralt för FT Solutions framgångar, vilket medfört att de använder mer digital teknik för att implementera fördelarna med variabel datautskrift på ett kostnadseffektivt och lönsamt sätt. Den senaste investeringen på 1 miljon pund (ungefär 12 miljoner kronor) i produktionsutskriftssystem har behållit denna expanderande utskriftstjänstegrupp i framkant vad gäller teknik och eliminerat allt avfall i samband med lagerförda inaktuella artiklar.

FT-image1

"Investering i dessa ledande digitala utskriftssystem är avgörande för vår framgång och har redan medfört fantastiska fördelar för FT Solutions och våra kunder, t.ex. ökad kvalitet och större flexibilitet."

Tom Gurd, Managing Director