Kahle

DWF-logo.jpg

KAHLE är ett familjeägt reproföretag som lanserades i Nürnberg 1974 och som arbetar med arkitekter, byggföretag, kommuner och energibolag. Sedan dess har marknaden för tekniska ritningar i färg och andra utskriftslösningar vuxit exponentiellt, och företaget har hängt med. Marknaden stagnerar sällan, och KAHLE blev nyligen tvunget att anpassa sin verksamhet för att möta ökande internationell efterfrågan under intensiv inrikes priskonkurrens på CAD-ritningar.

Resultat

Utskriftsvolymen per månad ökade med 50 %

Utskriftsvolymen per månad ökade med 50 %

Kostnaderna minskade med 30 procent

Kostnaderna minskade med 30 procent

Leveranstiderna minskade med 30 procent

Leveranstiderna minskade med 30 procent

Mindre personalövertid

Mindre personalövertid

Lanserade ny prismodell

Lanserade ny prismodell

Säkrade största tryckbeställningen under företagets 36-åriga historia

Säkrade största tryckbeställningen under företagets 36-åriga historia

objectives

Målsättning

Att öka utskriftshastighet, leverans och produktivitet, särskilt kring CAD-ritningsarbetsflöde, för att uppnå varaktig affärsmässig framgång

Utmaningar

• Driften ligger nära maxkapacitet

• Stor press på att slutföra beställningar inom utsatt tid

• Relativt höga verksamhetskostnader

• Begränsade expansionsmöjligheter för verksamheten

objectives
KAHLE

Uppdrag

Installation av en ny utskriftslösning med oöverträffad hastighet och kostnadseffektiv produktionskapacitet