Marne Drukkers

Sarab-LOGO.jpg

”Det går åt mycket tid och pengar till manuell sortering av storformatsaffischer, så vi bestämde oss för att leta efter en bättre lösning. Vårt tillverkningsordersystem och Oce Matrix gör det möjligt för oss att sammanställa ordrarna automatiskt, vilket sparar in omkring 20 arbetstimmar per vecka.”

Guus Sligter, företagsledare