ABC- Hero1

Canons Business & Innovation Scan befäster Ritzs affärsexpansion till flera media

DWF-logo.jpg

Det schweiziska tryckeriet Ritz vidtog distinkta åtgärder för att anpassa sig till en föränderlig kommunikationsmarknad driven av populariteten hos onlinekanaler och digitala plattformar.

Resultat

Imageändring för att spegla nya tjänster

Imageändring för att spegla nya tjänster

Framgångsrik kampanj för erbjudande via flera media till kunderna

Framgångsrik kampanj för erbjudande via flera media till kunderna

Utförd första kampanj i flera media för Ritzs kunder

Utförd första kampanj i flera media för Ritzs kunder

Ritz-objective

Målsättning

Att anpassa sig till det moderna kommunikationslandskapet genom att utöka onlinetjänster.

Utmaningar

• Fallande utskriftsvolymer

• Svårighet att sticka ut på konkurrenskraftig marknad

• Oförmåga att uppfylla kundernas efterfrågan på onlinetjänster

Ritz-spare

Uppdrag

• Canon erbjöd Ritz en B&IS (Business & Innovation Scan) vid ett kundevenemang 2013

• B&IS-undersökningen som genomfördes 2014 hav kunden en tydlig bild i den aktuella affärsmodellen, inklusive analys av marknadsföringsstrategi

• Inspirera en ändring i affärsmodellen för att lägga till tjänster på flera media via Canon och att flytta verksamheten under 2015

• Canons stödde den första kampanjen på flera media för att lansera nya tjänster till Ritzs kundbas