AH-Hero1

Antonius Hypercare förbättrar patienthälsan och säkerheten med Canons säkerhetskameror

Antonius HyperCare, ett oberoende behandlingscenter i Nederländerna, tillhandahåller hyperbarisk syrgasbehandling, och finns i Antonius Hospital, Sneek. Behandlingarna utförs i en dekompressionskammare som är trycksatt för en rad olika medicinska funktioner. Detta inkluderar behandlingar för att främja läkningen av sår hos diabetiker och behandling av dykare som lider av dekompressionssjuka. Tio patienter kan sitta i den trycksatta kammaren i upp till två timmar åt gången, medan syrgas tillhandahålls via en mask. Enligt lag, måste en dekompressionskammare vara utrustad med en övervakningskamera på grund av behandlingens karaktär, biverkningar, till exempel kan yrsel, utmattning och öronsmärta uppstå. Patienter måste därför övervakas noggrant hela tiden så att de inte uppvisar tecken på syreförgiftning.

AH-image1

"Att installera Canons avancerade övervakningskameror var ett fantastiskt beslut, både för den höga kvaliteten och den inverkan de fått på vårt dagliga arbete. Resultaten blev omedelbara."

"HyperCare är mer produktiva, mer effektiva och trevligare idag, tack vare de nya kamerorna från Canon".

René Groot, General Manager