ABC- Hero1

Den brittiska sjukhusfonden investerar i e-handelsutskrift för att öka effektiviteten och generera ny intäktsström

DWF-logo.jpg

Efter en granskning av alla sina anläggningars supporttjänster, har Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust investerat i en e-handelsutskriftslösning från Canon.

Resultat

System nu på plats som öppnar upp för ytterligare intäktsströmmar för RDaSH

System nu på plats som öppnar upp för ytterligare intäktsströmmar för RDaSH

Förenklad onlinebeställningsprocess som ger kunderna kontrollen över korrektur och ett okomplicerat sätt beställa utskriftstjänster

Förenklad onlinebeställningsprocess som ger kunderna kontrollen över korrektur och ett okomplicerat sätt beställa utskriftstjänster

Manuella processer, t.ex. inmatning av data, korrektur och ändring av dokument har eliminerats vilket gör det möjligt för utskriftsrumsoperatörer att ägna mer tid åt att bearbeta beställningar

Manuella processer, t.ex. inmatning av data, korrektur och ändring av dokument har eliminerats vilket gör det möjligt för utskriftsrumsoperatörer att ägna mer tid åt att bearbeta beställningar

RDash

Målsättning

Skapa en ytterligare intäktskälla genom att marknadsföra utskriftstjänster till externa kunder, öka effektiviteten inom verksamheten och minska avfallet

Utmaningar

• Ersätta pappersbaserat jobbkvittosystem

• Uppdatera långdragen dokumentutformningsprocess

• Installera onlinelösning som skulle kunna göra utskriftstjänster kommersiellt tillgängliga för externa kunder

Uppdrag

Driftsätta en molnbaserad programvarulösning för att skapa en onlineutskriftsportal, inledningsvis för interna kunder och i förlängningen till externa användare som kräver utskriftstjänster