ST_J-hero1

St. James's Hospital förbättrar patientupplevelsen.

St James’s Hospital i Dublin är ett av Europas största undervisningssjukhus inom akutmedicin. Sjukhuset, som har över 3 500 anställda, fick kämpa hårt för att klara lagring, indexering och inhämtning av enorma mängder filer. Genom att implementera Canons dokumenthanteringslösning och integrera den med SAP har St James’s lyckats eliminera den process för dokumentkontroll som tog två dagar i anspråk i slutet av varje månad och därtill minskat problemlösningsprocessen från fem dagar till en dag.

ST_J-image1
ST_J-image2

"Sjukhusets pappersarbete var överväldigande och otroligt tidskrävande. Vi hade dokumentation för 18 månader som tog upp allt ledigt utrymme. Nu har allt material lagrats digitalt, vilket ger en betydligt säkrare och trevligare arbetsmiljö."

Pat Bailey, SAP System Support