DWF-hero1-1600x600

Ingenting är omöjligt för Alfa Lavals interna utskriftsavdelning

DWF-logo.jpg

Beck-Jørgensen hade en tydlig uppfattning om vad han ville: kompakt, snabb och pålitlig teknik för digitala utskrifter som skulle ge företaget möjlighet att implementera heltäckande produktion av kundprogram internt, samt ett mer automatiserat arbetsflöde. Han förde långa samtal med en rad leverantörer, fast besluten att hitta en partner som var lika engagerad i avdelningen som han själv. Den partnern visade sig vara Canon.

Resultat

Heltäckande produktionen av kundhandböcker samt försäljnings- och marknadsföringsmaterial för Alfa Laval-anställda

Heltäckande produktionen av kundhandböcker samt försäljnings- och marknadsföringsmaterial för Alfa Laval-anställda

Förbättrad produktivitet tack vare fjärråtkomst

Förbättrad produktivitet tack vare fjärråtkomst

Minimal stilleståndstid och omedelbar service

Minimal stilleståndstid och omedelbar service

Färre klick per produkt (besparingarna i CPP täcker månadsvis leasingavgift)

Färre klick per produkt (besparingarna i CPP täcker månadsvis leasingavgift)

IMG_9997_595web_objective

Målsättning

Att förbättra effektiviteten och kvaliteten på Alfa Lavals interna produktionsmiljö.

Utmaningar

• Dålig skrivarmodell – undermålig produktion, undermålig kontorsteknik – bristfällig produktivitet, tillförlitlighet och kvalitet

• Frekventa produktionsstopp

• Brist på kontroll över slutprodukten

Uppdrag

På Alfa Laval kände man att den tidigare utskriftsleverantören inte uppmärksammade företagets behov. Vid mötet med Canon imponerades man av deras hängivenhet, då man guidade kunden genom sin imagePRESS C800-teknik, demonstrerade hur den passar in i deras verksamhet och vad den har för potential. Den ansvarige för utskriftsproduktion blev även imponerad av funktionaliteten för fjärråtkomst, vilken låter honom övervaka utskriftsmiljön hemifrån för att förbättra kontroll, produktivitet och flexibilitet.

IMG_9753_595