DWF-hero1-1600x600

Enfield Council går in i marknaden för färgutskrift i höga volymer med Canon

DWF-logo.jpg

Enfield Council ställer höga krav på alla sina avdelningar. För en lokal myndighet är det viktigt att skattebetalarna får valuta för pengarna från myndigheten och dess tjänster. Samtidigt måste myndigheten följa strikta budgetar och riktlinjer för varumärket.

Resultat

Genomströmningen på alla papperskvaliteter har ökat med 30 %

Genomströmningen på alla papperskvaliteter har ökat med 30 %

Produktiviteten har ökat med 50 %

Produktiviteten har ökat med 50 %

20 % mer färgarbete hanteras nu internt (nu 65 % färg, 35 % monokromt)

20 % mer färgarbete hanteras nu internt (nu 65 % färg, 35 % monokromt)

Upprättande av en intern webbutskriftsportal och moderniserad webbplats, som står för 70 % av den totala mängden jobb

Upprättande av en intern webbutskriftsportal och moderniserad webbplats, som står för 70 % av den totala mängden jobb

enfield_council

Målsättning

Att förstärka värdet av myndighetens interna tryckavdelning genom att producera fler stora färgutskriftsjobb.

Utmaningar

• Oförmåga att möta den växande efterfrågan på färgutskrifter

• Den befintliga digitala utskriftstekniken saknar den produktivitet, färgstabilitet och kostnadseffektivitet som krävs för att möta efterfrågan

• Krav på att utskrifterna uppfyller strikta riktlinjer som fastställts av myndigheten

• För många högvolymsjobb las ut utanför huset

Uppdrag

• Enfield Councils tryckavdelning har ständigt imponerats av Canons service och support sedan de blev kunder år 2005.

• 2014 deltog kunden i Canons Business & Innovation Scan (affärs- och innovationsgenomgång) för att uppdatera sin digitala infrastruktur för färgutskrifter, och deltog även i Essential Business Builder Program (program för affärsutveckling) för att få en bättre förståelse av marknaden för inhouse-tryck och färgutskrifter.

• Tack vare uppmuntran och vägledning från Canon har kunden investerat i ny imagePRESS-produktionsteknik och fortsätter att arbeta med Canons företagsutvecklings- och kontohanteringsteam för att expandera verksamheten.

enfield_council