DWF-hero1-1600x600

En vacker resa

DWF-logo.jpg

Beiersdorf anses vara uppfinnaren av modern hudvård. Dess internationella succé – med fler än 16 500 anställda och 150 dotterbolag över hela världen – bygger på en vision om att bli ledaren inom hudvård inom alla relevanta marknader och kategorier. Beiersdorf har redan starka varumärken, som till exempel NIVEA, inom alla relevanta hudvårdskategorier på den breda marknaden.

Resultat

Ekonomiska besparingar på 35 % av utskriftskostnaderna

Ekonomiska besparingar på 35 % av utskriftskostnaderna

Elanvändningen har minskat med dramatiska 25 % tack vare det nya utskriftssystemet

Elanvändningen har minskat med dramatiska 25 % tack vare det nya utskriftssystemet

Säkerhetsförbättringar med sekretessbelagda dataarbetsflöden

Säkerhetsförbättringar med sekretessbelagda dataarbetsflöden

Förbättrad effektivitet och kommunikation mellan avdelningar

Förbättrad effektivitet och kommunikation mellan avdelningar

Beiersdorf

Målsättning

Att omvandla verksamheten genom att förenkla och modernisera Beiersdorfs dokument- och informationshanteringssystem.

Utmaningar

• Decentraliserat utskriftssystem

• Ineffektiv kontroll över kostnaderna

• Brist på tillgänglighet och behov av spårbarhet

• Svag säkerhet och effektivitet inom en revisionsutsatt miljö

Uppdrag

• Hanterad utskriftstjänst infördes

• Ett urval av hanterade dokumenttjänstarbetsflöden för att lösa specifika verksamhetskrav

Beiersdorf