För företag

RHI

Vi använder oss inte längre av reklambyråer för bildlayout och databearbetning. Det hanteras i stället av en extern utskriftsleverantör och utskrifterna sköter vi själva internt. Resultatet både ser ut och känns som offsettryck. Som en följd beräknar jag att vi har minskat våra kostnader för hela processen med cirka 50 procent.

Christoph Brandner, Department Head

RHI AG är världsledande inom teknisk utveckling och tillverkning av eldfasta produkter, som är helt oumbärliga inom vissa delar av den tunga industrin. För att behålla sin ledande ställning måste företaget göra löpande investeringar i forskning och utveckling, FoU. Dokumentation av FoU-resultaten är en annan viktig del, som utförs av RHI:s egen avdelning för grafik och design. Avdelningschef Christoph Brandners mål var att upprätta en effektiv och flexibel avdelning som snabbt kunde hantera olika typer av marknadsföringsmaterial. Med Canons hjälp har RHI nu resurser på plats för att producera de högkvalitativa utskriftsmaterial som behövs för att informera sina kunder om företagets senaste innovationer.

Läs deras berättelse och ta reda på hur Canon spelade en avgörande roll när Christoph Brandner förverkligade sin vision.

Hämta kundreferens

Vilka produkter och tjänster används?

Arkskrivare färg

Arkskrivare för färg är utformade för kommersiella tryckerier och intern företagsproduktion och ger utmärkt utskriftskvalitet, nya arbetsflödeslösningar och fler inbyggda efterbehandlingsalternativ som bidrar till god avkastning på investeringen.