ABC- Hero1

Raka vägen mot succé med bläckstråleskrivare

Documenteam GmbH & Co. KG Bielefeld specialiserar sig på utskrift av utbildningsmaterial, tekniska manualer och böcker. Idag produceras ett antal av deras produkter digitalt och "on demand". Med deras nya bläckstrålesystem Océ VarioPrint i300 för arkskuret papper kan företaget effektivt ta itu med kostnadspressen som tryckerier ställs inför varje dag.

ABC-image1
ABC-image1

”Det går inte att producera korta körperioder som är ekonomiskt hållbara inom offsettryck. På samma gång är det risk för att vissa körperiodsstorlekar blir för dyra vid utskrift med tonerbaserade system. Själva marknaden har blivit mycket priskänslig, så vi var tvungna att hitta en lösning.”

Thorsten Bischof