Canon stödjer Replay Studios ständiga strävan efter perfektion

Replay-logo

"Vi är perfekt placerade för att vinna fler affärer på våra kärnmarknader. Det sker en verklig skiftning på marknaden från offsettryck till digital teknik och vi ligger i framkant vad gäller den revolutionen. Vi är utrustade med ett överlägset produktionsflöde och en överlägsen partner i Canon för att dra nytta av denna affärsmöjlighet."

Andy Halasz, administratör

Resultat

Produktionskostnaderna för färgutskrifter kapades med 50%

Produktionskostnaderna för färgutskrifter kapades med 50%

Produktionstiden har kapats med 50 %

Produktionstiden har kapats med 50 %

Förutsedd tillväxt i verksamheten på 10 %

Förutsedd tillväxt i verksamheten på 10 %

Replay-objective

Målsättning

Stärka positionen på aktuella tryck- och displaygrafikmarknader.

Utmaningar

• Konsolidera produktionslinjen och effektivisera kostnader

• Identifiera rätt teknik och partner för att förbättra produktiviteten, hastigheten och kvaliteten

• Uppfylla den växande efterfrågan på digitala utskrifter

Uppdrag

Man kontaktade den långsiktiga partnern Canon och efterfrågade rätt teknik för att uppfylla mål och övervinna utmaningar

• Investeringar i senaste Océ Arizona-modellen som ersättare till befintliga Arizona-modeller

• Arbeta med färghanteringsspecialist från Canon för att implementera ett enhetligt färghanteringsarbetsflöde över hela den digitala produktionslinjen

Replay-spare