DWF-hero1-1600x600

Bli bäst med mindre

DWF-logo.jpg

Leeds City Council levererar viktiga supporttjänster för 700 000 medborgare och är därmed den näst största stadsmyndigheten i Storbritannien – och man vill även vara den bästa. Det är en vision som driver myndigheten, från kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls till hur de levereras.

Resultat

Ekonomiska besparingar på cirka 400 000 brittiska pund

Ekonomiska besparingar på cirka 400 000 brittiska pund

Ett centraliserat utskriftssystem för hela organisationen

Ett centraliserat utskriftssystem för hela organisationen

Utskriftsenheter rationaliserades med 39 %

Utskriftsenheter rationaliserades med 39 %

Utskriftsvolymen minskades med 25 %

Utskriftsvolymen minskades med 25 %

Högre produktivitet och säkerhet via scannings- och faxmöjligheter

Högre produktivitet och säkerhet via scannings- och faxmöjligheter

Uppskattningsvis 1 007 318 växthusgaser (kg) och 18 139 träd har sparats

Uppskattningsvis 1 007 318 växthusgaser (kg) och 18 139 träd har sparats

Leeds_city_council

Målsättning

Hantera ineffektivitet och ohanterade kostnader för utskriftstjänster för att skydda viktiga samhällstjänster.

Utmaningar

• Det var svårt att hantera det decentraliserade utskriftssystemet och de olika enheterna

• Ineffektiv kontroll över kostnaderna på grund av brist på tillförlitliga data

• Dokumentarbetsflödena var ineffektiva och slösaktiga

• Den fragmenterade uppsättningen skrivare påverkade miljömålen

Uppdrag

Konsultation ledde till skapandet av en skräddarsydd lösning inom en enda hanteringstjänst för att öka arbetskraftens effektivitet samt styra och begränsa kostnaderna.

Leeds_city_council_approach