DM-hero1.jpg

MSP optimerar hela leveranskedjan med digitala bläckstråleskrivare och säkrar framtida konkurrenskraft

MSP betjänade deras direktmarknadskunder i en definierad process i tre steg. Alla postdokument förtrycktes med deras arkmatade offsetutrustning. Dessa skrevs i sin tur ut av laserskrivare för anpassning och individualisering. Därefter infogades de i kuvert redo att postas. Detta utgjorde en årlig utskriftsvolym på cirka 100 miljoner utskick, framtagna i en trestegsåtgärd. Markus Stricker, Managing Director, förklarar: "Vi stod inför en stor utmaning på marknaden för att förbli konkurrenskraftiga. Vi kände trycket från digitala lågvolymsprodukter för skurna ark samt digitala färgbläckstråleerbjudanden på marknaden. Dessutom hade vi trots att vår konventionella produktionsprocess optimerats till gränsen, problem att förbli konkurrenskraftiga. Vi visste att vi var tvungna att göra ändringar för att säkra framtida tillväxt".

DM-image1.jpg

"Vårt primära mål på MSP är bästa möjliga uppfyllande av kraven från våra kunder. Vi är beredda att anstränga oss till det yttersta för att tillfredsställa våra kunder. Vi tror att övergången till digital bläckstråleutskrift gör att vi kan leverera den innovation som väntar våra marknader idag och i framtiden. Canon har från allra första början varit en fantastisk samarbetspartner i beslutsfattandet för vår framtida strategi och i implementeringen av rätt lösning. Med Canon som partner, känner vi oss väl rustade för framtiden."

Markus Stricker