EHB-hero1

Booths uppnår 50 % produktivitetsökning med Canons fakturahanteringslösning

Den expanderande regionala snabbköpskedjan har idag över 3 000 anställda i 29 butiker i landets nordvästra del. Företaget anstränger sig för att interagera med lokalsamhällena där de bedriver handel och för att utveckla egna varumärken i samarbete med lokala leverantörer och producenter. Booths och många lokala leverantörer och producenter som företaget handlar med har dragit nytta av det här symbiotiska förhållandet. Men eftersom många av företagets handelspartners särskiljer sig är också de fakturor som skickas till Booths av varierande typ och kvalitet.

I syfte att skapa effektivare arbetsmetoder bestämde Booths att skaffa en lösning som skulle effektivisera processen genom att drastiskt minska tiden för manuell hantering av fakturor. Efter att ha övervägt ett antal olika alternativ valde Booths Canons fakturahanteringslösning, som sparar företaget tid och har gett stora förbättringar i produktiviteten under de två år som lösningen har använts.

EHB-image1

"Nu kan vi presentera en mycket exaktare bild av företaget, eftersom vi vet exakt var en faktura hålls upp."

Steve Sumner, Financial Controller