För företag

Hur förändras förpackningsmarknaden och vilka möjligheter medför detta för utskrifter?

Denna guide kommer att titta på förpackningars växande roll när det kommer till marknadsföring och hur förändringar i både detaljhandeln och bland konsumenter påverkar den rollen. Guiden innehåller information om förpackningars nuvarande och framtida roll ur både ett konsument- och ett varumärkesperspektiv. Den europeiska förpackningsindustrin har aldrig varit så dynamisk, med såväl demografiska förändringar som ekonomiska, miljömässiga och sociala förändringar.

Guidens innehåll:

  • Utvecklingen inom förpackningar
  • Konsumentperspektiv
  • Varumärkes- och detaljhandelsperspektiv
  • Möjligheter med skrivare