För företag

Ladda ner Think Personal Guide

En tidskrift om trenden med personlig anpassning och de möjligheter som utskrifter kan medföra för den här uppskattade tjänsten.

Think Personal Magazine

Hur formas utskriftsvärlden av personlig anpassning, vilka är de viktigaste branscherna som påverkas av den här trenden och vilka är marknadsmöjligheterna för utskriftstjänsteleverantörer?
I Think Personal tittar vi närmare på trenden med personlig anpassning och hur den tillför ett mervärde till en lång rad av produkter och tjänster. Dessutom undersöks hur det är möjligt att smidigt införa personlig anpassning i utskriftstjänsteleverantörers arbetsflöden, med ett antal olika alternativ för utskrifter, arbetsflöden och webbutskriftsanläggningar tillgängliga.

 
Guidens innehåll:

  • Fördelarna med personlig anpassning – och orsakerna
  • Trender och tillämpningar som formar deras tillväxt
  • Personlig anpassning och avkastning
  • Personlig anpassning och massanpassning
  • Personlig anpassning och digitala utskrifter
  • Framtiden för utskrift och personlig anpassning