För företag

Hur formas utskriftsvärlden av personlig anpassning, vilka är de viktigaste branscherna som påverkas av den här trenden och vilka är marknadsmöjligheterna för utskriftstjänsteleverantörer?

I Think Personal tittar vi närmare på trenden med personlig anpassning, förvandlingen av den och hur den tillför ett mervärde till en lång rad av produkter och tjänster. Dessutom undersöks hur det är möjligt att smidigt införa personlig anpassning i utskriftstjänsteleverantörers arbetsflöden, med ett antal olika alternativ för utskrifter, arbetsflöden och webbutskriftsanläggningar tillgängliga.

Think Personal Guides

Guidens innehåll:

  • Fördelarna med personlig anpassning – och orsakerna
  • Trender och tillämpningar som formar deras tillväxt
  • Personlig anpassning och avkastning
  • Personlig anpassning och massanpassning
  • Personlig anpassning och digitala utskrifter
  • Framtiden för utskrift och personlig anpassning