Så här skriver du ut från mobila Android-enheter


Steg 1: Aktivera Mopria Print Service på

På inställningsmenyn väljer du skrivare och ser till att du har aktiverat Mopria™ Print Service.Steg 2: Välj skrivare

I appen trycker du på menyn och väljer ”Print” (Skriv ut).


OBS! Vissa appar har inte stöd för utskriftsfunktionen. Om Print (Skriv ut) inte visas som ett alternativ går det inte att skriva ut från just den appen med Mopria Print Service.

Steg 3: Menyn med utskriftsinställningar visas. Välj ”All printers” (Alla skrivare).

Enheten söker efter alla tillgängliga skrivare. När det slutförts visas en lista över skrivare så att du kan välja önskad skrivare.

  

Steg 4: Den valda skrivaren visas nu på menyn med utskriftsinställningar.

•    Om du inte behöver ändra några utskriftsalternativ trycker du på Print (Skriv ut) för att skicka utskriftsjobbet.
•    Om du behöver ändra utskriftsalternativen går du vidare till nästa avsnitt.

Med Mopria Print Service kan du skriva ut webbsidor, dokument, e-postmeddelanden, foton och innehåll från appar med stöd för Android-utskrift. Utskriftsinställningarna kan variera beroende på appen och den valda skrivaren. Följande utskriftsalternativ kan visas:

Number of printed copies (Antal kopior att skriva ut) >
Changing the paper size (Ändra pappersstorleken) >
Changing the orientation (Ändra orienteringen) >
Defining the page range (Definiera sidintervallet) >
Printing in colour of black & white (Skriva ut i färg eller svartvitt) >

På menyn med utskriftsinställningar trycker du på Number of copies (Antal kopior) och anger sedan med hjälp av knappsatsen antalet kopior som du vill skriva ut.

På menyn med utskriftsinställningar trycker du på Paper size (Pappersstorlek) och väljer sedan önskad pappersstorlek på menyn:  Letter, A4, 4 x 6 och 5 x 7 kan vara alternativ som erbjuds beroende på vilken app och skrivare som används.


På menyn med utskriftsinställningar trycker du på Orientation (Orientering) och väljer sedan önskat alternativ.  Auto, Portrait (Stående) eller Landscape (Liggande) kan vara alternativ som erbjuds beroende på vilken app eller skrivare som används.På menyn med utskriftsinställningar trycker du på Pages (Sidor) om du vill skriva ut flera sidor och väljer sedan det sidintervall du vill skriva ut.  Obs! Pages (Sidor) visas endast med vissa program och filtyper, exempelvis PDF-filer.


På menyn med utskriftsinställningar trycker du på Color (Färg) och väljer sedan önskat alternativ.  Auto, Black & White (Svartvitt) eller Colour (Färg) kan vara alternativ som erbjuds beroende på vilken app eller skrivare som används.