Hur man uppfyller förväntningarna hos dagens multichannel kunder

Canon bad nyligen Forrester Consulting att genomföra en oberoende studie om växande marknadsförings- och kommunikationskanaler för affärsstrategie och att informera företagsledare om hur man bäst hanterar kundkontakter via många olika kanaler.

Vi bad Forrester Consulting årerge några viktiga delar i denna studie: "Anpassa kundupplevelsen för att uppfylla förväntningarna hos dagens kunder".

Hämta rapporten

forrester report