Så här uppdaterar du firmware

Du kan behöva uppdatera firmware för multifunktionsenheten för att kunna använda Canon PRINT Business.
Om du använder den enhetsmodell som behöver uppdateras visas ett meddelande om att du bör uppdatera när du använder Canon PRINT Business.
Du kan uppdatera firmware på två sätt.
Kontrollera följande tabell och använd den metod som är aktuell för den enhetsmodell du använder.

Enhetsnamn Uppdatera firmware
Via internet Via dator
MF4800-serien - Tillgänglig
MF4700-serien - Tillgänglig
MF5900-serien - Tillgänglig
iR1133-serien - Tillgänglig
MF6100-serien Tillgänglig Tillgänglig
MF8200C-serien Tillgänglig Tillgänglig
MF8500C-serien Tillgänglig Tillgänglig

Obs!

Du behöver inte uppdatera firmware om du använder imageRUNNER ADVANCE-serien.

1.Uppdatera via internet
Hämta firmware till den multifunktionsenhet som du använder via internet utan att använda en dator (Windows/Mac) och uppdatera sedan firmware.
– Multifunktionsenheten måste vara ansluten till internet.

1-1. På menyn på manöverpanelen väljer du [System Management Settings/Systemhanteringsinställningar] → tryck på [OK].

1-2. Välj [Update Firmware/Uppdatera firmware] → tryck på [OK].

1-3. Välj [Via Internet/Via internet] → tryck på [OK].

1-4. Uppdatera firmware i enlighet med anvisningarna på skärmen.
Uppdateringen av firmware har slutförts.
Starta Canon PRINT Business och använd multifunktionsenheten vars firmware har uppdaterats.

2. Uppdatera via dator (Windows/Mac)
Hämta firmware till en dator (Windows/Mac) från Canons webbplats och uppdatera sedan firmware.
– Multifunktionsenheten och datorn måste vara anslutna via LAN eller USB.

2-1. Hämta firmware
Hämta firmware för den multifunktionsenhet du använder från sidan där du kan hämta ytterligare programvara.
MF-serien
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Om du vill hämta den anger du multifunktionsenhetens serienummer.

Obs!

Serienumret är det åtta siffror långa numret på etiketten på multifunktionsenhetens bakre panel.

Om du inte hittar serienumret kan du titta i handböckerna som levereras med multifunktionsenheten. Du kan hitta de aktuella ämnena genom att söka efter "serienummer".

2-2. Växla till hämtningsläge för multifunktionsenheten
1) På menyn på manöverpanelen väljer du [System Management Settings/Systemhanteringsinställningar] → tryck på [OK].

2) Välj [Update Firmware/Uppdatera firmware] → tryck på [OK].

3) Välj [Via PC/Via dator] → tryck på [OK].

4) I meddelandet "Update firmware?" (Uppdatera firmware?) trycker du på [Yes/Ja].

Hämtningsläget aktiveras.
För LAN-anslutningar: För USB-anslutningar:

Om du är ansluten via ett LAN-nätverk skriver du ned IP-adressen som finns på panelen. Du måste ange den när du utför nästa åtgärd på datorn (Windows/Mac).

2-3. Starta verktyget för användarsupport och uppdatera firmware
1) Dekomprimera filen med det firmware som hämtats till datorn (Windows/Mac).
2) Dubbelklicka på filen för verktyget för användarsupport i den dekomprimerade mappen

Verktyget för användarsupport startas.
3) Uppdatera firmware i enlighet med anvisningarna på skärmen.

Obs!

Om du vill ha mer information om åtgärden kan du läsa "Användarguide för verktyget för användarsupport" i den komprimerade mappen.

Om den multifunktionsenhet du använder är ansluten till ett LAN-nätverk behöver du ange en IP-adress i [IP Address/IP-adress] under användningen av verktyget för användarsupport. Ange den IP-adress som visas i steg 4 av "Växla till hämtningsläge för multifunktionsenheten".

2-4. Starta om multifunktionsenheten
När firmware har skrivits klart från verktyget för användarsupport trycker du på knappen [Stop/Stopp] på multifunktionsenhetens kontrollpanel.
Multifunktionsenheten startas om.
Uppdateringen av firmware har slutförts.
Starta Canon PRINT Business och använd multifunktionsenheten vars firmware har uppdaterats.