no business

För företag

Digital posthantering – Digital Mailroom

En stor del av den information som kommer in till organisationen utlöser ett antal verksamhetskritiska processer. Vare sig det gäller order, kontrakt, fakturahantering, offerter eller kundklagomål. Plattformarna vi arbetar på  och antalet informationskällor ökar stadigt. Ju snabbare informationen når rätt mottagare, desto snabbare kan organisationen svara.


Digital posthantering – Digital Mailroom – är själva kärnan för digitalisering och effektivt informationsflöde. Digital Mailroom är en lösning med automatisk datainsamling, klassificering, validering och elektronisk dirigering av inkommande dokument. Med mobil tillgänglighet till information överallt och via säker lagring och digital dokumenthantering, kan man öka effektivitet, samarbete och tillgänglighet. Canon använder intelligent datainsamling för att effektivisera hanteringen av inkommande post, fysisk eller digital, genom att allt kommer in i ett digitalt informationsflöde. Istället för att jobba manuellt med att skriva in uppgifter från dokument i kärnsystem, kan man automatisera processen, hantera avvikelser och använda de friställda resurserna till att skapa mervärde för organisationen.

Varför Canons digitala posthanteringslösning?

Canons processautomatisering handlar om att effektivisera processerna vad gäller hantering, bearbetning och distribution av verksamhetsinformation.

Vid automatisering av verksamhetsprocesser som ofta är helt eller delvis manuella, kan nödvändiga processer genomföras snabbare, med mindre resursanvändning och med högre kvalitet. Att sammanställa information från flera verksamhetssystem är krävande, speciellt när bara ett fåtal system kan samarbeta med varandra.

Canon levererar lösningar för processtöd med integreringsmöjligheter så att informationsflödet mellan system kan digitaliseras och att manuella processer för att sammanställa information kan tas bort. Processer där orderunderlag, kontrakt, fakturor, bilagor och blankettinformation hanteras är typiska processer där Canon hjälper kunderna att digitalisera och automatisera.

Vi inriktar oss på största möjliga automatisering, eftersom vi vet att ju snabbare informationen kommer fram, desto snabbare kan organisationen få respons och bättre kontantflöde.

Canons lösningar för processautomatisering optimerar kvaliteten och resursanvändningen i viktiga verksamhetsprocesser och bidrar till att öka produktiviteten, förbättra lönsamheten och reducera kostnaderna.

Nästa steg