För företag

ECM

Optimalt utnyttjande och styrning av företagets verksamhetsinformation ger mer effektiva verksamhetsprocesser. 


Canon är en naturlig samarbetspartner för att stödja och effektivisera verksamhetsprocesser som hänger samman med information och dokumentation. Både HR-avdelningar, projektorganisationer, kontraktsavdelningar, logistik och transport, IT, inköp och ekonomi innehåller processer som kan knytas till information och dokumentation som följer vissa arbetsflöden.


Vi upplever att de flesta organisationer har mycket att vinna på att hantera denna information mer effektivt – att hantera all information i organisationen digitalt, knyta samman information som hör ihop och göra det enkelt att hitta den igen.

Canon Enterprise Content Management

(ECM) ger fullständig tillgång till och kontroll av information. Canon ECM bygger på en av marknadens bästa och mest flexibla ECM-plattformar, där all information hanteras digitalt, och där arbetsprocesser effektiviseras med hjälp av arbetsflöden och automatisering. Lösningen kan anpassas och konfigureras specifikt för HR, för projekt eller en kombination med allmän digital dokumenthantering.
Canon ECM ger er viktig kontroll och synlighet över all information på en enda enkel plattform, så att ni får bättre överensstämmelse, större säkerhet och en lösning som bidrar till att reducera kostnaderna.

Digitalt projekt

Projektorienterade verksamheter är beroende av en effektiv resursanvändning och tvärgående samarbete mellan fackområden och organisationer för att optimera lönsamheten i ett projekt. Alla projekt präglas av en stor mängd dokumentation i alla faserna – från förplanering till överlämnande. För att slippa förseningar och budgetöverskridande är det viktigt att ha full kontroll över all projektrelaterad information och dokumentation.
För oss på Canon handlar det om att kunna bidra till att våra kunder uppnår mer effektiva processer och ökar lönsamheten. Vi bidrar till att informationen och dokumentationen hanteras igenom hela projektet. Våra lösningar baseras på en av marknadens bästa och mest flexibla programvaruplattformar för digital dokumenthantering, med arbetsflödesfunktionalitet som hjälper er att styra och följa upp projektets medlemmar och arbetsuppgifter.

Digital informationshantering

Alla har ett system för att lagra information. Man lagrar lokalt på PC, i mappstrukturer på gemensamma servrar, i egna mappar i mejlklienten, i pappersform på skrivbordet eller i ett fysiskt arkiv. Detta skapar inte grogrund för samarbete och informationsdelning. Medarbetarna kan använda upp till 30 minuter för att hitta informationen eller dokumentet man behöver. Information som borde kunna tas fram på någon sekund och med några få tangenttryckningar.
För oss på Canon handlar det om att kunna bidra till att våra kunder uppnår mer effektiva processer och ökar lönsamheten. Vi hjälper kunderna att jobba digitalt genom att digitalisera det som kommer in på papper, och att hantera information och dokument genom hela livscykeln i ett enkelt användargränssnitt. Vi bidrar till att reducera den tid som används på manuella arbetsuppgifter och koncentrerar resursanvändningen till kärnområdena. Våra lösningar baseras på en av marknadens bästa och mest flexibla programvaruplattformar för digital dokumenthantering.

Nästa steg