För företag

Fakturagenerering

Slösa inte tid på att manuellt skriva ut och skicka fakturorna. Med Canons lösning för automatiserad fakturahantering kan ni spara upp till 80 % av den tid ni lägger på fakturahantering idag.

Med automatiserad fakturahantering hjälper vi kunder att enklare skapa eller göra förändringar i sina faktura layouter, distribuera fakturor oavsett om de skall skickas via e-faktura till ett företag, e-faktura till en konsument i internetbanken, PDF via e-post eller skrivas ut. Effektiv kundfakturering säkerställer snabbare betalning och bättre kassaflöde. Sammanställning av fakturaunderlag, framställning av faktura, kontroll och utskick sker ofta helt eller delvis manuellt och är resurskrävande.

Order-to-Cash handlar om att automatisera sammanställning av fakturaunderlag, framställning av faktura och bilagor, distribution till kund samt arkivering. Med automatisk fakturaframställning får ni en snabbare, helautomatisk generering och distribution av fakturor med bilagor, anpassad efter varje enskild kunds behov och förutsättningar – både digitalt och på papper.


Verifiering av fakturainformation sker enkelt och användarvänligt för att säkerställa kvaliteten på det som skickas ut till kunden. Ni kan snabbt göra ändringar i uppsättning och format, och distribution sker med en enkel tangenttryckning. Dokument tappas aldrig bort tack vare digital tillgång till alla fakturor och kundservicen förbättras med hjälp av de statusrapporter som skapas.


Varför använda Canon Invoice Generation?

Minskade kostnader

Genom minimerade kostnader för dokumentlagring samt minskat antal fakturor som skickas med post så bidrar Canon Invoice Generation till en i längden kostnadsbesparande lösning för ditt företag.

Bättre kontroll

Med hjälp av anpassad utformning av fakturor och fullständig insyn i verksamhetens processer kan du fatta korrekt beslut. Förbättrade rapportfunktioner och planerad sändning och bevakning förbättrar servicen till kunderna.

Snabbare och smartare

Programmet för automatisk fakturagenerering hjälper dig att snabbt skapa fakturor. Det ger också automatisk e-distribution och minskade faktureringsfel. Resultatet blir en snabbare och bättre betalningsprocess med färre utestående skulder.

Uppfyll lagstadgade krav

Canon Invoice Generation-tekniken ger dig en säker digital förvaringsplats för alla fakturor. Med fullt kompatibla fakturaformat och ett synligt arbetsflöde kan din organisation förlita sig på en komplett verifieringskedja från början till slut.

Vi skickar inte bara fakturorna fortare, billigare och på ett miljövänligare sätt – vi har dessutom ett verktyg som kan användas flexibelt för olika dokumentflöden. På så sätt är vi redo för framtiden.

Nästa steg