no business

För företag

Fakturahantering

Slösa inte tid på att manuellt ta emot, validera och attestera fakturor. Med Canons lösning för elektronisk fakturahantering kan ni spara upp till 80 % av den tid ni lägger på fakturahantering idag.


Med elektronisk fakturahantering slussas fakturan genom flödet snabbt och effektivt - från dokumentskanning till arkivering – samtidigt som er kostnad minimeras. Med smarta funktioner för rapportering av skulder per leverantör kan ni uppnå större kontroll, samtidigt som eventuella felaktigheter flaggas. Fakturor kan automatiskt kopplas till inköpsorder eller följesedlar innan de skickas för attest. Med Canons elektroniska fakturahantering kan ni dessutom sköta all attestering via mobilen var ni än befinner er. Alla dessa smarta funktioner för att ni minskar er kostnad samtidigt som ni får mer tid att göra det ni egentligen vill – driva er kärnverksamhet.

Varför Canons lösning för elektronisk fakturahantering?

Minskade kostnader
Canons lösning för elektronisk fakturahantering bidrar till kortare hanteringstider och minskade förseningsavgifter samtidigt som den minskar risken för kostsamma fakturatvister. Enklare tillgång till betalningsinformation gör att ni kan kontrollera att rabatter vid tidig betalning tillämpas och förvandla leverantörsskuldsavdelningen till en vinstmaskin.

Större kontroll
Oavsett om ni eftersträvar snabbare, noggrannare hantering eller helt enkelt vill ha enklare och tydligare rapportering kan ni nu ta fullständig kontroll över kassaflödet. Med Canon fakturahanteringssystem kan ni snabbt hämta exakt den information ni behöver genom smarta rapporteringsverktyg.

Snabbare och smartare
Canons lösning för elektronisk fakturahantering minskar tidsåtgången för manuell registrering av data och ni kommer snabbt att märka att antalet felaktiga registreringar minskar. Genom att möjliggöra mobil attestering och genom att visa fakturastatus direkt kan ni fokusera på att skapa intäkter och ägna er åt att ta hand om era kunder

Uppfyll lagstadgade krav
Vår lösning kan enkelt integreras i era befintliga rutiner för arkivering och regelefterlevnad. Ni kan enkelt se vilka steg som utförts i attesteringsprocessen samt vem som äger ett visst dokument och dessutom kan ni snabbt och lätt hämta digitala fakturor för granskning. Det har förändrat vårt sätt att jobba. Inkommande fakturor sorteras på ett sätt vi inte kunde drömma om tidigare. Och jag får mer tid över till själva projektet med mina anställda och kunder.

Nästa steg