no business

För företag

Purchase to Pay (P2P)

Purchase to Pay handlar om att öka lönsamheten genom noggrann övervakning av utgifter och kassaflöde med hjälp av mer optimerade och sammankopplade processer. 


Fakturahantering är bara en del av hela processen. Inköp och betalning av varor och tjänster är resurskrävande i alla organisationer. Inköps- och Ekonomiavdelningarna är ofta separerade och pratar inte alltid med varandra, trots att processerna är nästan likadana. Även i organisationer med bra lösningar för att hantera ERP (Enterprise Resource Planning; resursplanering) och faktureringsprogram – där de oftast tar emot digitala fakturor / e faktura – så genomförs mycket manuellt och via pappersdokumentation.


Canon Purchase-to-Pay är en modulbaserad programvarulösning som binder samman kärnprocesser inom inköp och ekonomi. Purchase-to-Pay är processen som omfattar alla faser, från när ett behov uppstår tills varan mottagits och fakturan har betalats. Lösningen bygger bland annat på programvaran Palette och kan integreras med ERP-system och ECM-system (Enterprise Content Management; innehållshantering) och hanterar elektroniska fakturor, elektroniska / digitala signaturer, order och EHF-format (Elektroniska Handelsformat).


Via Canon Purchase-to-Pay får ni viktig kontroll och synlighet över hela processen på en enda enkel plattform, något som ger bättre överensstämmelse, större säkerhet och en lösning som bidrar till att reducera kostnaderna.Kontrakt


Via Kontraktsmodulen håller ni kontroll på leverantörskontakter och får påminnelser när de behöver granskas. Digital kontraktshantering länkar avtalen mot inkommande fakturor och automatiserar hanteringen, ger avancerad indexering, automatiska påminnelser och självfakturering.


•    Enkel funktion för att sätta upp leverantörer
•    Autopåminnelse om kontrakt som upphör
•    Självfaktureringsfunktion för automatisk betalning av periodisk faktura
•    Automatisk matchning av faktura mot kontraktsförutsättningar för automatiserad fakturahanteringInköp


Via Inköpsmodulen ges fullständig styrning av inköp med beslutsuppgifter för att åstadkomma kostnadskontroll. Digitala inköpsrekvisitioner och hantering av inköpsorder ger möjlighet att skräddarsy tillgångskontroll, arbetsflöde för attestering, rapportering och automatisk matchning av order mot faktura.


•    Elektroniskt inköp med länk till automatiserad fakturahantering
•    Realtidskataloger med punch-out-funktioner (e-handel)
•    Digital rekvisitions- och godkännandeprocess
•    Mottagning av levererad vara/tjänst inom systemetFakturering


Via Fakturamodulen sker automatiserad fakturahantering. Tid behöver bara läggas på att hantera avvikelser. Fakturaimport sker från flera källor och datainsamling och validering automatiseras för vidare export till ERP-systemet. Faktura matchas automatiskt mot produktorder och lagring sker digitalt.
•    Hanterar alla format, inklusive pappersfaktura, e-faktura och EHF-format m.fl. språkalternativ
•    Unik teknik för löpande matchning och dirigering av faktura
•    Automatisk hantering av återkommande periodisk faktura
•    Kan integreras med 50+ ERP-system


Nästa steg