För företag

Canon för vården

Ett samarbete i tiden

Hantera förändringar

I Healthcare Vision kan du läsa om erfarenheter och synpunkter från hela Europa

Höj nivån inom hälso- och sjukvården

Canon kan hjälpa er att uppfylla de senaste kraven

Sjukvårdspersonal står under ständig press att förbättra kvaliteten på vården, en utmaning som blir allt svårare att hantera.

Precis som andra företag runtom i världen ställs vårdorganisationer inför problemet med minskade budgetar. IT-avdelningar tvingas hantera och integrera fler system än någonsin. Samtidigt måste enorma mängder data lagras och skyddas i enlighet med allt strängare lagar gällande patientsekretess.

EU-kommissionen ser e-hälsolösningar som lösningen på problemet. Canon är ledande på det här området och erbjuder vårdorganisationer av alla storlekar säkra lösningar för förbättrade arbetsflöden och bättre patientvård.

Vi antar era utmaningar

Vi på Canon är övertygade om att tekniken spelar en viktig roll för alla som vill kunna erbjuda bättre vård. Därför har vi i över 70 års tid och i nära samarbete med sjukvårdsinstitutioner arbetat med att utveckla innovativa tekniska lösningar som kan tackla de utmaningar som vårdpersonalen ständigt ställs inför.

 • Hantera en sjukvård i ständig förändring
 • Förbättra arbetsflöden och processer för patientjournaler
 • Uppfylla regleringsskyldigheter och skydda data

Läs vidare för att ta reda på vilken hjälp Canon kan erbjuda.

Nästa steg

Kundberättelser

Läs vad de här företagen säger om samarbetet med Canon.

Hantera förändringar

Aktuella undersökningar* visar att 50 procent av vårdpersonalen i Europa anser att ländernas regeringar bör ta ansvar för medborgarnas hälsa. 58 procent anser dock även att beslutsfattarna bör uppmuntra människor att ta större ansvar för sin egen hälsa.

I ett samhälle där ansvaret för och de politiska, ekonomiska och sociala kraven på hälso- och sjukvården ständigt förändras är det viktigt att de som arbetar inom vården känner att de har det stöd de behöver för att kunna erbjuda en bra vård.

Ta reda på hur er organisation kan använda sig av de senaste rönen och den senaste tekniken, i form av allt från sjukvårdsutrustning till verktyg för journaladministration, för att hantera nya utmaningar inom hälso- och sjukvård.

Öka produktiviteten

EU-kommissionen har hittills visat prov på ett stort teknikengagemang och investerar nu upp till 100 miljoner euro om året i forskning om elektroniska processer och kommunikation. Målet är att eHealth och digitaliseringen av patientjournaler ska ha nått stor spridning år 2020.

En del av våra kunder använder sig redan av innovativa digitala lösningar för arbetsflöden, vilket gör det dagliga arbetet mer effektivt, underlättar det administrativa arbetet och hjälper personalen att tillhandahålla vård av hög kvalitet.

  Uppfylla kraven och skydda data

  All hantering och delning av patientinformation omges av tvingande bestämmelser och vårdorganisationer bör kunna utgå ifrån att deras lösningar är säkra och lever upp till gällande lagstadgade krav.

  Canon investerar åtta procent av årsomsättningen i forskning och utveckling för att kunna utveckla ny teknik som lever upp till de särskilda krav som gäller inom vården, däribland DICOM och HL7.

  Forskning visar att 60 procent av Europas vårdpersonal tror att mobil teknik kommer att användas i hög utsträckning inom en snar framtid.* Därför fortsätter Canon att investera i tjänster och lösningar som riktar sig till vårdpersonal, både i dag och i framtiden.

  *Healthcare Vision, författad i samarbete med Economist Intelligence Unit, juni 2012