För företag

Canon och interntryckerier

Bidrar till förbättrade affärsresultat

Hög kvalitet, hög hastighet

Canon hjälper Volkswagen att tillgodose behoven av kortare leveranstider

Think Digital

Canons tidning för utskriftskunder.

Nöjdare kunder till ett lägre pris

Canon hjälper RHI:s eget team att leverera flexibla, kostnadseffektiva tjänster

Nöjdare kunder till ett lägre pris

Canon hjälper RHI:s eget team att leverera flexibla, kostnadseffektiva tjänster

Nio av tio organisationer anger att utskrift är en avgörande del av verksamheten.* I dag kan dock chefer enkelt mäta avkastningen med digitala metoder, vilket innebär att interntryckerier måste kunna påvisa vilket värde de tillför organisationen.

Canon är ledande inom professionella utskriftslösningar och står beredda att förse er med allt ni behöver. Vi erbjuder allt från marknadskoll och affärsutvecklingstjänster till maskinvara, programvara och support och hjälper er att leverera värdefulla, digitala utskriftstjänster av högsta kvalitet.

*Corporate Reprographics: Trends and Opportunities (Canon-sponsrad rapport om interna utskriftsavdelningar från Rochester Institute of Technology)

Vi antar era utmaningar

Genom att arbeta tillsammans redan från starten kan vi förbättra er utskriftsverksamhet. Tack vare omfattande forskning på utskriftsområdet samt kommunikation med våra kunder kan vi utforma produkter och tjänster som uppfyller de senaste kraven på interntryckerier:

 • Minska kostnaderna och öka värdet på investeringen
 • Tillhandahålla toppmoderna tjänster för kundernas alla utskriftsbehov
 • Öka volymerna genom att ständigt ligga steget före konkurrenterna
 • Utveckla hållbara metoder som överensstämmer med verksamhetspolicyer

Läs vidare för att ta reda på vilken hjälp Canon kan erbjuda.

Nästa steg

Allt du behöver veta om höjda CRD-prestanda

Kostnadsfria resurser med strategiska och taktiska tips på viktiga områden inom modern CRD-hantering.

  Inblick i branschen

  See the Bigger Picture är Canons senaste rapport med fokus på hur medieköpare i hela Europa använder utskrifter och vilka tjänster de efterlyser hos leverantörer av utskriftstjänster.

  Think Digital

  Canons tidning för tryckerikunder.

  Kundberättelser

  Läs vad de här företagen säger om samarbetet med Canon.

  Hantera kostnaderna med Canon

  En verksamhet kan spara mycket pengar på att hantera utskrifter internt vid välanpassade interntryckerier. Våra undersökningar visar att besparingarna kan bli så stora som 10 till 20 procent jämfört med vad det kostar att anlita externa leverantörer. Upp till två tredjedelar av de interna skrivarna bidrar dock till besparingar på mindre än 10 procent.

  Canon har unika möjligheter att hjälpa er att förstå och hantera kostnaderna. Vi erbjuder marknadsundersökningar som identifierar trender och nya affärsmöjligheter och kan komma med tips och råd på hur ni kan förbättra verksamhetsresultaten. Inom ramen för vårt Essential Business Builder Programme kan vi dessutom hjälpa er att utvärdera resultaten för att optimera interntryckeriet kapacitet och ta fram detaljerade affärsplaner samt marknadsföra era tjänster med hjälp av nya metoder för försäljning och marknadsföring.

   Lev upp till uppdragsgivarnas förväntningar med Canon

   Eftersom kraven från viktiga avdelningar som exempelvis försäljning, marknadsföring och distribution ständigt förändras måste den interntryckeriet ha regelbunden kontakt med kunderna för att kunna tillhandahålla rätt tjänster.

   Våra studier visar till exempel att interntryckerier som erbjuder web-to-print-tjänster har 94 procent nöjda uppdragsgivare. I samarbete med Canon kan ni erbjuda de senaste lösningarna, till exempel kampanjer via flera kanaler och e-handel, vilket gynnar uppdragsgivare. Ju mer effektiv kommunikationen är, desto bättre kan ni bli på att hjälpa dem att uppnå viktiga affärsmål och öka värdet på verksamheten.

   Fakta

   87 % av medieköparna ser tryckt material som en viktig del av kommunikationen
   47 % av medieköparna ser "bäst valuta för pengarna" som det viktigaste kriteriet vid valet av leverantör av utskriftstjänster
   36 % av medieköparna känner inte till alternativet utskrifter på begäran

   Källa: See the Bigger Picture, Insights Report 2012

   Öka produktivitetsvinsten med Canon

   Vi lever i en digitaliserad tid där uppdragsgivare förväntar sig samma höga kvalitet vid små, snabba jobb som vid större jobb med längre leveranstider. Våra studier visar att 57 procent av jobben förväntas slutföras redan samma dag.

   I samarbete med er personal kan vi identifiera områden som skulle kunna förbättras. Vi kan även rekommendera den bästa kombinationen av teknik och support för att öka interntryckeriets produktivitetsvinst. Vi hjälper er att tillhandahålla mer tillförlitliga och effektiva tjänster med hjälp av allt från bildtagnings- och utskriftsenheter till innovativa arbetsflödesprogram och underhållsavtal.

   Ökad hållbarhet med Canon

   Miljökrav är något som de flesta organisationer ser allvarligt på. Därför är det viktigt att interntryckerier kan bidra till företagets miljöstrategi.

   Även om ert företag inte har något certifierat miljöledningssystem, som ISO 14001, kan ni införa riktlinjer för användning av återvunnet och certifierat papper samt för hur ni ska handskas med och minska slöseriet.

   Genom att bli bättre på att marknadsföra era miljömål kan ni visa resten av företaget att interntryckeriet deltar i strävan att uppnå de gemensamma CSR-målen och bidrar till en hållbarare organisation genom att spara energi och minska avfallet.