Canon för den juridiska sektorn

legal_web

Uppfylla kundens behov, upprätthålla lönsamheten och förbli konkurrenskraftig

Med pressen att vara mer konkurrenskraftig, förbättra servicen till kunderna och minska kostnaderna, tar advokatbyråer en ny titt på hur de fungerar och deras väsentliga processer. Ledande advokatbyråer har anammat den digitala tekniken, hittat innovativa sätt att kommunicera med kunder och minska kostnaderna. Samtidigt blir de allt strängare när det gäller att uppfylla kraven på konfidentialitet och andra efterlevnadskrav. Vi tillhandahåller den process och de metoder som krävs för att omvandla verksamheten som håller lagens kugghjul snurrande.

Vår erfarenhet med advokatbyråer över hela världen har givit oss en djup kunskap om de processer och tekniker som kan medföra en stor förändring för advokatbyråer. Vi kan ge byråerna bättre synlighet över alla kostnader i samband med ett fall, vilket sedan gör det enklare att återskapa dem från kunden, oavsett hur de faktureras. Samma tydlighet i processen bidrar till att rensa informationsflaskhalsar och hjälper till med versionskontroll och ändringshanteringen – en nyckelfaktor för efterlevnadsfrågor.

Våra lösningar och tjänster

Vi arbetar med advokatbyråer i alla storlekar i hela Europa, från oberoende lokala byråer till stora företagsinstitutioner. Våra lösningar och tjänster skalas efter byråns behov, tillmötesgår fusioner och förvärv och håller jämna steg med efterfrågan.

Internationella erfarenheter har visat oss att, medan det finns många kulturella nyanser, så förblir de väsentliga efterlevnadskraven, dokumenthanteringen, utskrifts- och skanningsbehov från advokatbyråer desamma.

På samma sätt, är utmaningar för kostnadskontroll, kvalitet och att tillhandahålla enastående kunderfarenheter universella.

Detta är anledningen till att många byråer vänder sig till oss för hjälp med tjänster, system och processer som utgör grunden för en varaktig klientlojalitet och en effektiv regelefterlevnad. Canons lösningar banar vägen för att skapa och leverera en tjänsteupplevelse som glädjer kunderna.