Canon för tillverkningsindustrin

Manufacturing-Hero

”Vi har nu full kontroll på vårt leverantörsreskontrasystem, och vi hanterar fakturorna 40 procent fortare än tidigare. Inräknat pengarna som vi sparar på färre förseningsavgifter har Canons lösning totalt inneburit en kostnadsminskning på 30 procent.”

Bert Rijkmans, Information

Communication Executive

Ger dig kraften att vara bäst

Tillverkarna måste ta itu med ökande mängder information över komplexa nätverk och leverantörskedjor.

Canons affärslösningar och -tjänster hjälper dig att säkerställa att rätt information når rätt plats och rätt person vid rätt tidpunkt – länkning och optimering av väsentliga processer och kommunikationer internt, över hela försörjningskedjan och med dina kunder. Detta gör att du kan få ut produkter på marknaden mer effektivt, minska kostnaderna och frigöra värdefull tid att fokusera på andra, mer lönsamma aktiviteter.

Så hur kan du öka din produktivitet? Hur förnyar du din informationshantering, snabbar upp beslutsfattandet och minskar ledtiderna – allt samtidigt som du uppfyller de efterlevnadskrav och standarder som förväntas av kunderna?

Våra lösningar och tjänster

Som tillverkare själva i över 75 år, och genom våra samtal med kunder, delar vi din passion för branschen och har en djup förståelse för ditt behov att driva innovation, öka produktiviteten, höja lönsamheten – och vara det bästa du kan vara.

Vi har mycket mer att erbjuda tillverkare än bara hög kvalitet och tillförlitlig maskinvara. Detta inbegriper en omfattande portfölj av professionella tjänster och support, affärslösningar och sakkunnig rådgivning.

Genom att arbeta i partnerskap kan vi hjälpa dig att förbättra verksamhetens effektivitet i tillverkningsvärdekedjan och öka affärsgenereringen, genom att omvandla det sätt du engagerar dina kunder, hanterar dina affärsprocesser och inför nya sätt att arbeta. Det är därför tillverkare över hela Europa litar på att Canon ger dem kraften att nå sina ambitioner och vara bäst inom sina områden.