Canon för detaljhandeln

Retail-hero

"Vi var tvungna att tänka på vad kunden verkligen ville ha, oavsett om produkten vi sålde till dem faktiskt var lösningen för dem. Vi behövde någon som kunde hjälpa oss att förstå vad som attraherade kunderna."

Roland Laschet, Managing Director, Staples Benelux

Detaljhandelslösningar och -tjänster skapade av specialister

Canons affärslösningar för detaljhandeln kan hjälpa dig att minska informationskomplexiteten, förbättra dataskyddet, efterlevnaden och övervakningen, förbättra verksamhetens effektivitet och vinna konkurrensfördelar. Från leverantörshantering och upphandling genom orderhantering till att förbättra kundens upplevelse, kan vi hjälpa dig behålla din konkurrensfördel samtidigt som kostnaderna kan kontrolleras.

Våra lösningar och tjänster

Canons detaljhandelslösningar hjälper dig säkerställa att rätt information når rätt plats och rätt person vid rätt tidpunkt. Genom att koppla samman och optimera väsentliga processer och kommunikation – till exempel över hela försörjningskedjan och med kunder – kan vi hjälpa dig få ut produkter på marknaden mer effektivt, förbättra övervakning och säkerhet, driva upp kundantalet, minska kostnaderna och frigöra administrativ tid till att fokusera på andra, mer lönsamma aktiviteter.